logo    Československé sklo  Czechoslovakian Glass  Mistři českého skla - Czech Glass Masters 

Obsah


»
Rudolf Jurnikl (6.2. 1928 Frýdek - 18.2. 2010 Praha)

1942 – 1943 Vyučen brusičem plochého skla u firmy KaMa

1945 – 1948 Odborná škola sklářská v Kamenickém Šenově

1948 – 1953 VŠUP Praha, ateliér prof. Karla Štipla

1954 – 1957 VŠUP Praha, umělecká aspirantura u prof. K. Štipla

1958 – 1988 Výtvarník sklárny Rudolfova Huť v Dubí u Teplic

Jeden z tvůrců moderního vzhledu československého lisovaného skla Rudof Jurnikl se narodil ve Frýdku, kde se nejprve vyučil brusičem skla u firmy KaMa – Karel Matušek. Mistrovské zkoušky složil ve Valašském Meziříčíu dr. Volfa.

Po válce studoval na Odborné škole sklářské v Kamenickém Šenově v oddělení rytí skla a ve studiích pokračoval na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze v ateliéru prof. Štipla nejprve jako student
a po absolutoriu jako umělecký aspirant.

Jeho přítel Miloš Filip, který tehdy byl předsedou výtvarné rady OBASu (pozdější Sklo Union), nabídl  Jurniklovi práci ve výtvarném středisku v Rudolfově huti v Teplicích, kde zaujal místo po Václavu Hanušovi.
V teplickém středisku tehdy Jurnikl působil sám.

Po roce nastoupili na stáž a později se stali také zaměstnanci František Vízner a Ladislav Urban. Tato silná trojice – Jurnikl – Vízner – Urban vtiskla československému lisovanému sklu naprosto novou nezaměnitelnou podobu.

Na rozdíl od svých kolegů zůstal Rudolf Jurnikl lisovanému sklu věrný až do svého odchodu na odpočinek.


Rudolfova huť 1970 Heřmanova huť - 1960 Heřmanova huť - 1963 Rosice - 1963 Rudolfova huť  - 1973 Libochovice - 1969 Rudolfova huť - 1964 Rudolfova huť - 1964 Rudolfova huť - 1963 Rudolfova huť - 1963 Rosice - 1962 Rosice - 1964 Rudolfova huť - 1962 Rudolfova huť - 1968

NmQ1Njhi