Search Console


  • Video číslo 18/27
  • Search Console
4.3 Search Console a hlavní report

Co je nejdůležitější v Search Consoli sledovat a jak zjistíme, jak se nám daří v přirozených výsledcích vyhledávání.

Přehrát video
  • Důležité odkazy

    Přihlášení se do Search Console

  • Cesty ve videu

    V Search Consoli - v levém menu Návštěvnost z vyhledávání -> Analýza vyhledávání