Search Console


  • Video číslo 17/27
  • Search Console
4.2 Search Console a sitemapa

Sitemapa je seznam všech vašich stránek na eshopu. Pošlete ji Googlu pomocí Search Console.

Přehrát video
  • Důležité odkazy

    Přihlášení se do Search Console

  • Cesty ve videu

    Šedá sekce Nastavení -> podsekce Domény

    V Search Consoli -> levé menu Procházení -> Soubory Sitemap