Reklamace
Reklamace a vrácení zboží


VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14 DENNÍ LHŮTĚ

Kupující může od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, který je dostupný níže:

Formulář - Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího.

Adresát (Prodávající) - vrácení zboží ve 14 denní lhůtě:
Národní kulturní památka Vyšehrad
V Pevnosti 159/5b
128 00 Praha 2

Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady.

Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek nebo jakékoli jiné zvýhodnění či bonus, je Kupující povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek nebo jiné poskytnuté zvýhodnění či bonus.

Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

Zboží zaslané na dobírku nebude přijato. Náklady spojené s vrácením zboží nese výlučně kupující.
 

VÝMĚNA ZBOŽÍ

Zboží, které budete odesílat na výměnu prosím zabalte a s opisem faktury a vyplněným formulářem k výměně (níže uvádíme odkaz) odešlete na adresu provozovny e-shopu Praha-Vysehrad.

Formulář - výměna zboží

Adresát (Prodávající) - zaslání zboží na výměnu:
Národní kulturní památka Vyšehrad
V Pevnosti 159/5b
128 00 Praha 2

Nezapomeňte napsat za jaké zboží (či velikost) bude vyměněno. Pokud budete k výměně přiobjednávat další zboží, uveďte tuto informaci do vyplněného formuláře. Formulář lze zaslat elektronicky nebo přiložením do balíku s výměnou.

Zboží zaslané na dobírku nebude přijato. Náklady spojené s výměnou zboží nese výlučně kupující.

Za zpětné odeslání výměny je kupujícímu účtované snížené poštovné (80 Kč vč. DPH) spojené s náklady na poštovné a balné.
 

REKLAMACE

Zboží, které budete odesílat na reklamaci prosím zabalte a s opisem faktury a vyplněným formulářem (níže uvádíme odkaz) odešlete na adresu provozovny eshopu praha-vysehrad.

Formulář - reklamace zboží

Adresát (Prodávající) - zaslání zboží na reklamaci:
Národní kulturní památky Vyšehrad
V Pevnosti 159/5b
128 00 Praha 2

Formulář lze zaslat elektronicky na eshop@praha-vysehrad.cz nebo přiložením do balíku s reklamovaným zbožím.

Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

V případě uznané reklamace bude zboží Kupujícímu odesláno do 30 dnů na adresu uvedenou v reklamačním dopise a bude mu emailem zaslána informace o vyřízení reklamace.

MmQ1MTI2ND