Kontakty
Kontaktní informace

Ředitelství NKP Vyšehrad

V Pevnosti 159/5b
Praha 2, 128 00

eshop@praha-vysehrad.cz

www.praha-vysehrad.cz

Základním posláním Národní kulturní památky Vyšehrad, příspěvkové organizace hlavního města Prahy, založené v roce 1970, je správa historického majetku města, rehabilitace, prezentace a popularizace jedinečné památkové lokality, která je součástí Pražské památkové rezervace, zapsané na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

PAMÁTKY Z PAMÁTKY

Suvenýry pracují s obrazci z vyšehradských dlaždic a mincí a také s motivem hvězdy, použitým v novém logu. Jejich výsledná podoba je dílem autorů nové vizuální identity Vyšehradu, grafických designéru Jana Matouška a Miroko Maroko.


Zvětšit mapu

OWIyZTBh