S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

 

 

 


OBCHODNÍ PODMÍNKY


Obchodní podmínky

1. O registraci. Prohlašujeme, že data uvedená při registraci slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě Jumping Drums s.r.o. a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasíte se zasíláním nabídkových emailů z internetového obchodu firmy Jumping Drums s.r.o. v souladu se zákonem č.480/2004 Sb. Nabídkové emaily budou zasílány maximálně jednou do měsíce. Službu zasílání novinek emailem můžete kdykoliv zrušit na emailové adrese zuzananagy@seznam.cz. Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

2. Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačních podmínek a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v techto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření Kupní smlouvy nedojde. Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí a bude expedována může být po objednateli požadována náhrada nákladu spojená s expedici zboží. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován emailem. V datailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není skladem či na skladě dodavatele budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

3.Storno objednávky. Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat emailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, email a číslo objednávky.

4. Druhy dopravy. Osobní odběr. Objednávku je možné vyzvednout tentýž den za předpokladu, že objednané zboží je skladem. V ostatních případech vás budeme informovat. Objednávku lze vyzvedávat v pondělí a úterý od 15:00 do 18:00, mimo tuto dobu po dohodě. Zboží je doručováno Českou poštou. Poštovné pokud nebude uvedeno jinak je účtováno ve výši 85 Kč. Pokud nebude objednávací zastižen obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení. U těchto zásilek není možná jakákoliv komunikace s dopravcem a nemáme žádnou možnost zásilku ovlivňovat. Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí. POZOR!Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Z aškody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost. Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován.

5. Záruka. V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datumem uvedeným na dokladu.

6. Rozpor s kupní smlouvou. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou")má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou, není - li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci se považuje za opak. Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

7. Právo. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod) v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musíé být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení ne však déle než 30 dní od doručení. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno) musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém přípafdě navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu atd.). Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v případě smluv: na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislé na vůli prodávajícího, na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal.

8. Doručení a dodací podmínky. Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají. Jak postupovat při vrácení zboží: 1) Připravte zásilku dle popisu níže. Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moc vyzvednout kontaktujte nás. 2)Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu zašlete dle popisu níže Vámi zvoleným přepravcem.Jak zásilku připravit. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení poůvodního obalu. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze Vám budou vráceny pouza na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace).

9. Způsoby úhrady. Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. Platba předem - při výběru této možnosti obdržíte zálohovou fakturu se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expandovat po obdržení platby na bankovní účet. Dobírka - objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti. Osobní odběr - -platí v hotovosti při osobním odběru.

10. Reklamace. V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi,je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvoduodstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek

11. Reklamační řád. Výrobky na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady. Musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady případně označeným místem závady.

Jak postupovat při reklamaci

1.V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti. Zašlete výrobek na adresu Litovelská 77/7, Olomouc 779 00. Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace)a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém řípadě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

2. Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol

3. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošloo k jeho dalšímu případnému poškození.

4. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.

5. Ke zboží musí být přilolženy veškeré listiny, kterénakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.

6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulaci. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

7. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

8. O vyřízení reklamací budete informováni emailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

 

 

 

 

MDM5Z