KATEGÓRIA

naša cena 999,00 CZK
naša cena 1,00 CZK

ANKETA

Ako sa vám páčia tieto stránky?

Vela 51% Ide to 46% Nie príliš 2% Vôbec 2%

o nás
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky DOMUS PLUS, s.r.o. Bratislava

Obklady, dlažby, kúpeľne, kuchyne, mozaika - internetový obchod

 

1. Všeobecné obchodné podmienky

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti v internetovom obchode www.domusplus.sk, medzi predávajúcim  DOMUS PLUS, s.r.o., so sídlom   Budatínska 16, 851 06 Bratislava, IČO: 35792833,IČ DPH: SK2020223315, zapísaná v Obchodnom registri odd.Sro Okresným súdom Bratislava I, vložka číslo 22167/B a kupujúcim, kde predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odblaním záväznej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí  so všeobecnými obchodnými podmienkami ,ktoré sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na  internetovej stránke elektronického obchodu DOMUS PLUS,s.r.o..

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu DOMUS PLUS,s.r.o., ktorú prevádzkuje predávajúci je tovarom spĺňajúci normy CE a TSÚS. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe objednávky kupujúceho.

právy kupujúceho zaslaného predávajúcemu.

2.2. Záväzným potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o potvrdení objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré dostanete na Vašu e-mailovú adresu ihneď po odoslaní Vašej objednávky, sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky. Na Vašu e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

2.3. Záväzné potvrdenie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar prevzaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne dodania tovaru do dohodnutého miesta prevzatia tovaru pre kupujúceho.

2.4. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

 

1. OBJEDNÁVANIE

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, e-mailu. Všetky ceny tovarov, služieb a všetky ostatné poplatky sú uvádzané s DPH. Cenové akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Spôsob platby: prevod na náš účet alebo na dobierku, resp. platba v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru v sídle spoločnosti. Po obdržaní platby zásielky distribuujeme podľa dodacej lehoty, pozri odsek 5 nižšie.

Podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 102/2014 Z.z., § 3, odst. 1 písm. h) má spotrebiteľ právo dostúpiť od zmluvy, pozri odsek 7 nižšie.

Podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 102/2014 Z.z., § 4, odst. 2, spotrebiteľ potvrdzuje odoslaním objednávky, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť jej cenu.


2. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám pošleme e-mailom. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. U niektorých objednávok (väčšie množstvo a pod.), vás budeme kontaktovať, pre potvrdenie objednávky, telefonicky.


3. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môžete do 2 hodín od jej prijatia zrušiť a to telefonicky, či e-mailom. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade stornovania objednávky neúčtujeme žiadne poplatky súvisiace so stornom objednávky. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú po stornovaní objednávky finančné prostriedky do 3 dní prevedené na Vami určený účet, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak.


4. BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednaný tovar vám pošleme podľa Vášho výberu:

1. ako doporučenú zásielku pri platbe prevodom vopred na náš účet,

2. ako zásielku na dobierku pri výbere dodania na dobierku,kuriérom pri výbere dodania kuriérom,

3. osobný odber.


5. DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota je 10-14 pracovných dní, ak nie je uvedené inak. Tovar, ktorý je označený "skladom" odosielame do 7 dní odo dňa objednania. Tovar skladom znamená, že buď je k dispozícii fyzicky u nás, resp. je k dispozícii u dodávateľa. V prípade, že niektorý tovar nebude skladom, budeme vás okamžite kontaktovať. Môže sa stať, že tovar je medzičasom vypredaný a nie je dostupný ani u dodávateľa, v takom prípade Vás budeme okamžite informovať o možnosti riešenia vzniknutej situácie, teda o pozmenení objednávky, prípadne jej stornovaní. Daňový doklad (faktúra - slúži aj ako záručný list) je dodávaná spolu s tovarom, prípadne e-mailom.


6. VÝMENA TOVARU

V prípade potreby (napr. nevhodne objednaný tovar) Vám nepoužitý a nepoškodený tovar v originálnom obale vymeníme za iný druh. Tovar stačí poslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Náklady spojené s výmenou tovaru znáša v plnej výške kupujúci.


7. PODMIENKY PRE ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY - ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ

Právo zákazníka na odstúpenie

Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dojednané podmienky dodania. Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má ďalej v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 102/2014 Z.z., § 7, odst. 1, právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty písomnou formou (postačuje e-mailom).

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 102/2014 Z.z., § 7, odst. 6 spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť ...

*stiahnite si ho do svojho PC, nie vždy sa v prehliadači zobrazí správne...


Právo dodávateľa na odstúpenie

Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť iba do okamihu odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru a nedohodne sa so zákazníkom na náhradnom plnení. Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka telefonicky alebo e-mailom za účelom dohody o ďalšom postupe.
V prípade odstúpenia od zmluvy a predchádzajúcej úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené v zákonnej lehote 14 dní na Vami určený účet, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak.

Vrátenie tovaru zákazníkom

Pred vrátením tovaru nám zašlite oznámenie o odstúpení od zmluvy (postačuje e-mailom). Tovar nám posielajte výhradne ako doporučenú zásielku alebo balík. V žiadnom prípade nie ako dobierku - bude Vám vrátená.

Pri odstúpení od zmluvy znáša zákazník náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Dodávateľ je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť. Kúpna cena alebo jej časť bude zákazníkovi vyplatená v najkratšom možnom termíne, najneskôr však v lehote 14 dní v súlade s ustanoveniami zákona, a to prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak.

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie od fyzických osôb a názov spoločnosti, jej sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón a e-mailové spojenie od právnických osôb, resp. fyzických osôb podnikateľov. Tieto údaje slúžia predovšetkým pre uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti.  Registráciou zákazníci (obchodní partneri) v tomto e-shope zároveň súhlasia s tým, že im dodávateľ môže oznamovať e-mailom obchodné oznámenia s novinkami a ponukami. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe.

Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovení zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby dodávateľ spracovával a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Zákazník udeľuje dodávateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mail, fax, doporučený list...). Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníka dodávateľovi a údaje budú následne vymazané.

Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a požiadať o ich zmenu prostredníctvom e-mailu.


9. REKLAMÁCIE

9/a
Reklamácia sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho/ Obchodného zákonníka a Zákonov na ochranu spotrebiteľa § 250/2007 Z.z. a 108/2000 Z.z. Zákazník je povinný pri prebraní si tovar riadne prezrieť/skontrolovať!
V prípade oprávnenej/preukázanej vady tovaru, na ktorú sa vzťahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnú opravu alebo výmenu. Reklamáciu zákazník uplatňuje u dodávateľa.

9/b
Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, odôvodnených prípadoch najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady, najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník právo na výmenu za nový výrobok alebo odstúpenie od zmluvy. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

9/c
Pri uplatňovaní reklamácie je Kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru/pokladničný blok), záručný list a písomne oznámiť podstatu vady tovaru. Kupujúci je povinný doručiť tovar spolu s príslušenstvom na adresu prevádzky internetového obchodu. V prípade zasielania tovaru je Kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy.Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci neprevezme - bude Kupujúcemu vrátený. Tovar odporúčame Kupujúcemu poistiť.

Pri reklamovaní notebookov je potrebné predajcu najskôr kontaktovať, pretože nie všetky značky notebookov sú automaticky reklamované prostredníctvom predajcu. V niektorých prípadoch je potrebné si dať najskôr prípadnú závadu overiť v autorizovanom servise - následne sa rieši samotná reklamácia ďalej, či už prostredníctvom predajcu, alebo prostredníctvom samotného autorizovaného servisu.

9/d
Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim až do dňa oznámenia výsledku reklamácie Kupujúcemu záručná doba neplynie.

9/e
Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného a/alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia (vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie, vibrácie), mechanickým poškodením a neoprávnenými zásahmi do tovaru.

 

 

V Bratislave, dňa 13.06.2014

YjQ3NjY5O
E-mail: *