Ekonomický a účetní kalkulátor

EKONOMICKO - ÚČETNÍ KALKULÁTOR

 

Ekonomicko - účetní kalkulátor slouží pro pořeby účetního i ekonomického pracovníka. Pomocí něj lze provádět přípravu a výpočty nejrůznějších typů v oblasti účetnictví a ekonomiky.

 

Především tento kalkulátor doplňuje svým spektrem mnoho funkcí, které nejsou nikde na trhu k dipozicI.

ZÁKLADNÍ STRANA HELPU PRO EKONOMICKO - ÚČETNÍ KALKULAČKU

OBRÁZKOVÝ ROZCESTNÍK PRO EKONOMICKO - ÚČETNÍ KALKULAČKU

PODROBNÝ POPIS II. PRO EKONOMICKO - ÚČETNÍ KALKULAČKU

 

ekonomicko - účetní kalkulátor ke stažení:

stará aktualizace - ke stažení:

 

NÁSTROJE PRO EXCEL:

Například u Formulářů Excel 1 a Excel 2 je spousta funkcí, které významným způsobem doplňuje prostředí Excel. Třetím nejvýznamnějším rozšířeným funkčním prostředím je modul inventarizace, který je na tomto trhu jediný a jinde k dispozici takový nástroj pro uživatele není.

Excel 1 se zabývá hromadným zpracováním jednotlivých buněk podle filtru a výzamným způsobem dokáže upravit řetězcové proměnně a taktéž dokáže pracovat s číselnými proměnnými a hromadně je zaokrouhlovat. Taktéž umí v rámci tabulky přiřadit intervaly a pořadí proměnných. Filtr je zde maximálně variabilní.

Excel 2  se zabývá slučováním celých tabulek Excel, jejich rozdělením, slučováním tabulek Excel podle zvolených sloupců. Tento formulář taktéž umí při slučování filtrovat data. Filtr je zde maximálně variabilní.

Inventarizace - mohutný nástroj pro porovnávání dvou sloupců dat. Stejná data lze párovat proti sobě, lze párovat do dvojic, anebo přiřaozovat data k sobě podle nějakého parametru. Umí seřadit a párovat proti sobě celé osnovy dat. Tento významný nástroj zkrátí vyhledávání stejných dat na 10% procent času.  Například vypáruje proti sobě hodnoty se stejným variabilním symbolem, nebo cenou apod. Lze použít i filtr. Nejvýznamnější funkcí je zde seřazení dvou sloupců proti sobě podle velikosti hodnoty a nabídou se tak data, která jsou jediná a nemají proti sobě druhou stranu. Lze použít i na osnovy účetní a podobně.

          Excel1                     Excel 2                   Inventarizace

 

           

ZDARMA TAKÉ K DISPOZICI:

Kromě toho jsou k dispozici zdarma i nástroje "Výpočet cestovního listu" a "Kalkulačka srážek a exekucí", které jsou k tomuto modulu ekonomiky a účetnictví připojeny zdarma.

Exekuční kalkulátor slouží jako profi kalkulačka pro výpočet srážek. Kalkulátor umí podle toho, o jaký typ pohledávky se jedná (běžné výživné - dlužné výživné - přednostní pohledávka - dohoda o srážce - dohoda o srážkách dle občanského zákoníku). Kalkulátor pak na základě dodaných údajů vypočte nesrazitelnou částku, částku ke sražení, rozdělí na třetiny a vypočte srážku bez omezení. Poté automaticky přiřadí pořadí přednostním pohledávkám a v rámci přednostní třetiny vypočte srážky, včetně srážek poměrných. Nesražená částka z částky bez omezení se dále přidá pro srážky pohledávek dle pořadí. Automaticky se určí pořadí srážek, včetně poměrných a vypočtou se srážky pro pohledáky dle pořadí. Jako třetí kolo se dopočtou srážky pro dohody dle OZ do výše 50% čisté mzdy. Lze takto vypočítat najednou 6 exekucí, srážky lze uložit do souboru a lze další měsíc tento soubor opět otevřít. Do takto uloženého souboru lze provést nápočet další měsíční srážky. Formulář má přehlednou rekapitulaci a je možný export do Excelu. Tisková sestava k dipozici není, vše se exportuje do prostředí Excel.

Kalkulátor pro výpočet cestovních příkazů  pracuje i se zahraničním cestovním příkazem. Na základě povinných dat lze pak vygenerovat jednotlivé časové úseky, do kterých postačí doplnit poskytnutou stravu. Dále se vygenerují  výpočty stravného a kapesného, včetně krácení. Kalkulátor umí pracovat i se souběhem zahraniční a tuzemské pracovní cesty. Tento souběh a jeho řešení si lze nastavit. Další možností je výpočet náhrady pro užití AUV, včetně použití vozidla v zahraničí, včetně nákladů v jiné měně. Vozidlo lze uložit do číselníku vozidel. Kalkulátor umožní vkládat jednotlivé náklady tuzemské i zahraniční, umí počítat se zálohami v Kč i v měně a umí pracovat i dle toho, jakým způsobem bude měna vyplacena. Lze zvolit i výplatu v Kč, případně částečné vrácení měny, apod. V nastavení dat lze provést nastavení různých zaokrouhlení. Lze taktéž pracovat s různou formou krácení stravného. pracuje se s měnou, přepočítává se na měnu hlavní i na Kč. Výsledkem je velmi přehledná rekapitulace dat tuzemských, zahraničních, dle typů nákladů, na zálohy, převody z měny, vyúčtování a zaokrouhlení. Rekapitulace umí data zobrazit i formou účetního zaúčtování. Celý soubor lze uložit a opět vyvolat.

 

Exekuční kalkulátor              Výpočet cestovních příkazů

                               

 

 

DALŠÍ NÁSTROJE PRO ÚČETNÍCTVÍ

Běžná kalkulačka je běžným nástrojem pro výpočet nejrůznějších hodnot. Je to klasická administrativní kalkulačka, která má však velmi zajímavý design, lze ji nastavit do různých forem a velikosti. Lze uprovovat velikost písma a nastavit si zobrazení dle libosti. Kromě toho lze kalkulačce nadefinovat neomezený počet barev, škálu jednoltivých prvků, ladění a podobně. Funkce kalkulačky jsou běžné, jako u normální nevědecké kalkulačky. Kalkulačka umí však navíc zaokrouhlovat na určitý počet desetinných míst a umí zaokrouhlovat i na násobky, třeba po 10,21, 50, 1000 a podobně. Nebo třeba na násobky čísla 3,14. Zajímavou funkcí kalkulačky je možnost zápisu každého výpočtu, a uložení do historie výpočtů, možnost sledovat předchozí výpočty a nastavení zobrazení výpočtů, jak šly za sebou. Po celou dobu lze sledovat průběžný výpočet, tento uložit a sledovat nový průběžný výpočet. Tím se dostáváme k jádru věci, a to, že máme k dispozici nejenom administrativní kalkulačku, ale i kalkulačku, u které je možné zobrazit průběžný výpočet a lze tak inventarizovat, jaké výpočty šly za sebou. Tedy součty hodnot, jako při inventarizaci, třeba skladu. Pokud si uvědomíme, že kalkulačku lze barevně, velikostí a zarovnáním nastavit, máme k dipozici velice zajímavou a jedinečnou kalkulačku.

DPH - http://bohemius.k.s.sweb.cz/bohemius/www/hlavni/DPH21.htm- pro 10, 15, a 21 %. Můžeme odsadit do jakéhokoliv pole a doplní se ihned zbývající části výpočtu. Kromě toho lze určit způsob zaokrouhlení, na setiny, desetiny a určit, kam se přidá nezaokrouhlená část, tedy k základu, či k dani. Počítat lze i počty výrobků, tedy například při ceně 125 Kč bez daně a 5 ks se vypočte základ, základ celkem a cena celkem. Vypočítat DPH lze i zpětně z celkové ceny.

DPH velká tabulka není součástí tohoto software.

Modul fakturace není součástí tohoto software.

Diskont, Eskont - V případě, že máme k dispozici fakturu, a tedy celkovou částku, umíme při zadání dat spočítat eskont i diskont, včetně případného poplatku. Víme tak dopředu, kolik nás bude stát, když si necháme z banky proplatit fakturu ještě před jejím zaplacením na účet a naopak budeme vědět, kolik nás bude stát takový bonus. Vše je ve spolupráci s úrokovým modelem, který nám sdělí, jaká to je skutečná procentní roční úroková míra a RPSN, ve vztahu nákladu a původní ceny a úročení za rok. Zjistíme tak, jak hodně při eskontu zaplatíme a že prostý provozní úvěr je možná levnější.

Zpětný výpočet - pomocí tohoto výpočtu, což je velice zajímavá funkce, lze zpětně zjistit hodnotu, která byla na původní straně výpočtu. Takový formulář potřebujeme, pokud hledáme například chybu ve zdravotním, či sociálním pojištění. Například víme, u účetnictví že jsme někde uhradili o nějakou částku více, než nám ukazuje rekapitulace mezd. Tato chyba by se mohla rovnat třeba nějaké dohodě o pracovní činnosti, anebo například náhradě za mzdu během prvních 14 dnů pracovní neschopnosti, kde došlo k neprávnému výpočtu odvodu. Pokud například jsme uhradili o 125 Kč více na zdravotním pojištění, než jsme měli, měli bychom najít potřebný vyměřovací základ, který by byl určitě roven nějaké dohodě (DPČ), anebo náhradě. Pak 125 / 0,135 = 925,92 Kč = zřejmě 925 Kč základu. Při odvodu zálohové daně  například při platbě o 65 Kč navíc to znamená, že byl vyšší základ o  75 /0,15 = 500 Kč. při zaokrouhlování na stovky u výpočtu zálohové daně to znamená, že základ daně je vyšší v intervalu od 401 do 500 Kč.

Odpisy - formulář umí vypočítat odpisy účetní - lineární, anebo daňové lineární, nebo zrychlené. Podle data zařazení umí vypočítat odpis v roce a sestavit plán odpisů. Lze porovnat mezi účetním a daňovým odpisem. Kromě toho lze zpracovat  technické zhodnocení a znovu přepočítat kartu odpisů. Na samý závěr se vypočte i odložená daň.

       

 

 

FINANČNÍ NÁSTROJE: 

Všechny nástroje jsou napojeny na formuláře úrok - budoucí náklady a Cash Flow. Díky tomu umíme porovnat produkty z těchto pozic:

- jednotný převodní můstek na produkt, jsko kdybychom si půjčili jednorázově a vrátili ho jednorázově zpět po nějaké době.   Zjistíme tím, jaká skutečná úroková míra zatížila náš produkt. To vše s poplatky, náklady a s RPSN.

- jakou bude mít hodnotu (kupní) výše určité částky v budoucnosti

- požadovanou výši určitého parametru

- na základě toků peněz, jak se bude tento tok po letech vyvíjet

- v rámci měsíčních příjmů - porovnat výši nákladů s příjmem a Cash Flow

- zda se vyplatí leasing, úvěr nebo přímý nákup

 

Úvěry - Nástroj, který poskytuje veškeré informace k poskytovanému úvěru. Úvěr lze nastavit i jako hypotéku. Pracuje se s úrokovou sazbou, výší splátky, poskytované jistině, frekvence splácení, vlastní účastí, doby splácení. Při výpočtu úvěr rozloží vše na splátky, umí vypočítat splátky stejnoměrné i splácení stejnou výši jistiny. Umíme tak určit první splátku, poslední splátku a průměrnou splátku. Počítá se včetně poplatků variabilních, fixních, včetně odměny za uzavření smlouvy, za vedení úvěru. Rovněž pojištění úvěru dle %, či pevnou částkou. Dostaneme infomaci o splácení v jednotlivých letech i měsících. Dostaneme údaj o celkovém nákladu úvěru. Při zadání lze dále dostat informaci stavu úvěru po určité splátce. Po této splátce můžeme refinancovat a nastavit jiné parametry. Opět dostaneme celkové náklady úvěru a rozdíl nákladů mezi prvním a druhým úvěrem. K dispozici je silná funkce více variant, kdy pomocí tlačítka ukládáme jednotlivé námi navolené varianty úvěru. Při hledání variant lze použít i rychlejší hledání, kdy se mění jeden z parametrů pomocí kolečka myši a my tak vidíme vývoj ostatních parametrů. Zvolená varianta lze uložit do seznamu variant a tyto všechny varianty pak uložíme do souboru, který lze opět vyvolat, včetně určité vybrané varianty. Lze i vytisknout splátkový plán.

Leasing - má téměř obdobné funkce, jako při úvěru, je zde však jeden parametr navíc, a tím je koecifient nárůstu, Kromě toho je pak poskytovaná služba včetně nějakého DPH. Varinaty lze ukládat stejně a ukládát je. Můžeme tak během několika okamžiků zjistit rozdíl mezi oběma produkty.

Spoření a Investice - Máme zde nejdříve spoření, můžeme si vybrat typ, životní, důchodové, stavební. Můžeme zadat cílovou částku, výši splátky, úrok a podobně. Při nejrůznějších parametrech se vypočte cílová cena. Velkým přínosem pro tento formulář je zohlednění inflace příjmové a nákladové. Systém tak umí přepočítat vše tak, že budeme znát skutečnou cenu hodnoty po ukončení spoření a budeme vědět, jak se spoření vyplatilo, či ne. Součástí formuláře je i vyplácení důchodu zpět, kde můžeme započítat i výši další inflace, uhrazené daně a výši měsíčního důchodu. Dokážeme i vypočítat výši měsíční splátky, která by se nikdy nezmenšovala a byla by vlastně rovna výší úroků z vkladu. Tento formulář umí vklad a spoření přenést do investice a na základě parametrů - daně, poplatků, inflace a úrokové sazby a počtu let návratnosti vypočte požadovaný parametr. Zde více, než jindy, se hodí zrychlené generování variant pomocí kolečka myši.

Měnové operacevšecny základní druhy operace s měnou a jejím převodem na jinou měnu. Operace v čase, ihned, budoucí apod. Zjistíme tak, kolik nás tsojí taková operace - směna měny v bance i s poplatky. Vše je propojeno s úrokem.

Kontokorent - jedná se o výpočet úroku z účtu. Tedy kolik nás stojí prostředky na kontokorentním účtu během roku. Po každé operaci se vypočte úrok a tento se přičte k úroku minulému. Včetně případných sankcí.

         

 

 

EKONOMICKÉ NÁSTROJE

Úroky - (Základní formulář) - jednoduchá půjčka  - převodový můstek - nejdůležitější pomocný formulář. Pokud například si půjčíme 100 tis. Kč a splácíme ve formě půjčky 1000 Kč měsíčně, kolik vlastně zaplatíme navíc? Řekněmě, že zaplatíme za celou dobu úvěru 140 tis. navíc. Úvěr bude například při 120 měsících splácení mít splátku ve výši 2000 Kč. Z toho vyplývá roční úrok ve výši 21,01 %.  Ve skutečnosti, pokud bychom si půjčili 100 000 tis. a vrátili je naráz za 10 let, platíme z něj 14% ročně. Tento převodní můstek nám pak ukáže nákladovost na určité finanční produkty. Převodový můstek navíc umí vypočítat samostatně různá období, i denní, s různými poplatky. Vše se pak dá promítnout do Cash Flow výpočtu a Budoucích hodnot (formuláře)

 Poměry, marže, trojčlenka - jedna z velmi žádaných pomocných operacích. Umíme tak vypočítat například procento z procenta - tedy, přičtením násobením, dělením. V případě trojčlenky se automaticky dopočte čtvrtý člen. Možnost přepínání trojčlenky na přímou a nepřímou úměru. Z celkového základu - výpočet marže z ceny celkem a rabatu z původní ceny a vzájemným porovnáním. Prohoz jedné hodnoty do více hodnot, pokud za sebou napíšeme poměry. Například lze číslo 100 rozdělit v poměru 2 , 3 , 5 na 20, 30 a 50. Ale lze také počítat takt, že zadáme nějakou hodnotu a systém aktuálně počítá poměr. Příklad: máme celkovou godnotu 100. Zadáme první hodnotu = 2. Výsledná hodnota stále 100. Zadáme druhou hodnotu 3. Výsledná hodnota = 2 + 3 versus  40 + 60 = 100.  Při další zadné hodnotě,  např. 4 = 2 + 3 + 4  versus 22,22 + 33,33 + 44,44. = 100 Při další zadané hodnotě 1 = 2 + 3 + 4 + 1 versus 20 + 30 + 40 + 10 = 100.

 Budoucí příjmy - Pokud máme současné příjem a spoříme, tak za 10 let například si naspoříme nějakou čásktu. Ale tato částka bude znehodnocena o inflaci. Jakou skutečnou kupní sílu  bude mít tedy tato částka za nějakou dobu?  Například, spoříme nyní 1000 Kč měsíčně (využijeme formulář spoření). Za nějakou dobu budeme mít naspořeno například 684 452 Kč, včetně úroků a prémií. Pokud to vydělíme zpětně počtem měsíců, zjistíme, že díky úrokům a pémiím, jako bychom ukládali  (spořili) si 1 260 Kč měsíčně. Při zadané inflaci ovšem zjistíme, že kupní síla je menší, jako kdyby tato čátka měla reálnou hodnotu pouze 456 411 Kč. To tedy znamená pokles na index 0,66682 původní kupní síly. Pak, jako bychom spořili jenom 1260 x 0,66682 = 840,2 Kč měsíčně. Takže kupní síla v budoucnosti klesla o 16%. A úroky nejsou žádné. Formulář spoření je napojen na finanční produkty a rekapituluje výnosy a ztráty z produktů jiných. Určeno pro sofistikované ekonomy.

Cash Flow - co je lepší - nakoupit a nemít peníze, ale mít zařízení, anebo si půjčit a mít peníze i zařízení. Se zařízením lze "točit" rychleji zboží. Zařízení si vydělá na úroky, anebo také nemusí. Máme také odpisy a splátky na dlouhou dobu a nějakou návratnost. Jak tedy točit peníze? Tento formulář v podstatě říká, kolik bychom si vydělali s úvěrem, anebo bez něj. Je ale zapotřebí nastavit několik parametrů a to například inflaci, odpisy a výtěžnost projektu - zisk. Tento formulář je napojen na ostatní produkty a je určen pro sofistikované ekonomy.

      

 

 

NÁSTROJE STATISTICKÉ

Průměrování skladů - Umíme pak zprůměrovat všechny položky, skupiny a zboží ve skladu. Vycházíme ze souboru Excel, kde je seznam položek s potřebnými daty. Pokud jsou zde příjemky a výdejky, umíme vypočítat zůstatek ve skladě, a to pro určené skupiny zboří. Zboží lze počítat metodou FIFO i průměrem. Formulář je sofistikovaný a k dispozici je širší nabídka různých funkcí v rámci výpočtu skladových položek.

 

Statistika - Tento formulář umí porovnat dvě tabulky dat proti sobě a sdělit výši shody. Dokáže porovnat jednotlivá data a určit různé prvky v rámci tabulky. Jejich umístění v intervalu, intervalech, medíán, průměr, rozptyl, maximum, minimum, rozdělení na centily a podobně. Formulář pracuje s jednou, nebo dvěma datovými tabulkami. Je sofistikovaný a pracuje se v rámci Excelu.

 

 

DALŠÍ NÁSTROJE:

Finanční varianty - v průběhu výpočtů finančních produktů můžeme ukládat jednoltivé varianty. Tyto varianty se pak ukládají vedle sebe do jednoho souboru. Soubor kze pak uložit celý. Varianty lze generovat v podstatě pomocí kolečka myši, kdy změníme jeden z parametrů, a kdy po změně parametru se provede následně automaticky převýpočet dat a vzápětí tlačítkem můžeme uložít jako vyriantu.

Sestavy - množství sestav lze obměnit vlastním nastavením - sofistikované

Tisk řádků - řádky v sestavě informační - lze nastavit způsob zobrazení.

   

 

OSTATNÍ MOŽNOSTI:

Výběr - ekonomika - volíme z množství uložených variant a zpětně natahujeme do příslušné tabulky

Odkazy na rozcestník - dostaneme se tak na hlubší Help a příklady s těmito formuláři

Emailové připomínky - lze odesílat připomínky k formuláři a žádat o rady 

Roční aktualizace - každý rok je na základě připomínek možné prodloužit právo aktualizace.

        EMAIL     HELP 

 

odkaz na hlavní stránku:

 

NWQ2OTZ