Profi exekuční kalkulátor

Nová aktuallizace č. I -  verze 72 - pro srážky byla uvolněna dne 26. ledna 2022.

Upozornění - Od 1. 1. 2022 je odkaz ke stažení aktualizace zasílán po uhrazení objednávky aktualizace na tento rok.

Základní verze ke stažení není aktualizovaná, je potřeba poté aktualizovat na aktuální období po uhrazení, na základě objednávky.

 
 
PŘÍJMY, PODLÉHAJÍCÍM SRÁŽKÁM, ZÁLOHY NA VÍCE OBDOBÍ, VÝPOČET NEZABAVITELNÉ ČÁSTKY, TŘETINY, ROZPOČÍTÁNÍ SRÁŽEK DLE TYPŮ POHLEDÁVEK, BĚŽNÉ VÝŽIVNÉ, NAČÍTÁNÍ SPLÁTEK, POMĚRNÉ ROZDĚLENÍ SPLÁTKY PŘI STEJNÉM POŘADÍ, SRÁŽKY DLE DOHODY

 

 
ODKAZY:
Ekonomická kalkulačka - Srážky ze mzdy – Výpočet náhrad cestovného                                      
Bohemius.k.s - Software ke stažení zde - www.bohemius.cz
mailto:bohemius@bohemius.cz
Objednávka software zde
  
BIUS S – Exekuční kalkulačka  (zde)
popis stručný - Návod podrobný - Návod ve Wordu - Příkladná sestava Excel
 
BIUS CP – výpočtový list cestovního příkazu   (zde)
popis stručný - Návod podrobný - Návod ve Wordu - Příklad v Excelu č. 1 - Příklad v Excelu č. 2
 
BIUS 2 – ekonomická a účetní kalkulačka -  (zde)
např. velký formulář Úvěry  včetně Cash Flow sestavy úvěru (v druhé polovině odkazované stránky)
ODKAZ NA Základní rozcestník HELPU - Ekonomika a účetnictví
ODKAZ NA SEZNAM VŠECH FORMULÁŘŮ - Rozcestník
Podrobný popis účetní a ekonomikcé kalkulačky
 
 
UPOZORNĚNÍ:  K TOMTUTO FORMULÁŘI JE PŘIPOJENO ZDARMA DALŠÍCH 26 FORMULÁŘŮ.
INFORMACE O FORMULÁŘÍCH JSOU ZDE: 
 
          a další ...................

Srážky ze mzdy jsou již docela sofstikovaná kalkulačka, která obsahuje všechny potřebné funkce k tomu, abychom zdárně porvedli veškeré operace, potřebné pro uzavření výpočtu mezd. Kalkulátor má veškeré potřebné funkce, automaticky vytváří pořadí pohledávek, umí poměrné srážky, do 50% čisté mzdy srážet umí také a nakonec lze vše uložit, znovu otevřít a vypočítat na staré zůstatky další srážku.

INSTALACE PRODUKTU PŘÍMO  ZDE !

Srážky ze mzdy a exekuce: Obsáhlý kalkulátor s možností automatického seřazení pohledávek dle významnosti, dále dle pořadí, výpočet všech typů, běžné výživné, srážky přednostní, nepřednostní, dohody, měsíční srážky, dohody do 50% čisté mzdy, možnost uložení na disk, možnost každý měsíc přičíst další srážku a opět uložit soubor, export do Excelu.

Lze naintalovat ihned, jako plnohodnotnou  demoverzi, která je omezena pouze časově.

 

Popis Hlavní stránky produktu:  EXEKUČNÍ KALKULAČKA

FUNKCE:

 1. Výpočet nesrazitelného minima
 2. Výpočet částky ke sražení bez omezení
 3. Výpočet prvních dvou třetin a třetiny třetí, včetně zaokrouhlení
 4. Automatické určení pořadí pohledávek přednostních
 5. Automatické určení pořadí pohledávek dle pořadí polde rozhodného dne
 6. Běžné výživné - výpočet srážky, dlužné výživné - výpočet srážky
 7. Výpočty srážek pro jednoltivé srážky
 8. Výpočty srážek u dohod
 9. Výpočet u srážek u dohod měsíčních dle občanského zákoníku
 10. Dopčet do 50% čisté mzdy
 11. rekapitulace srážek dle třetin, typů pohledávek a dle měsíčních srážek
 12. Možnost opakovaného výpočtu srážky a navýšení celkové srážky
 13. Možnost uložit do souboru a otevření zpět
 14. Možnost na znovu otevřený soubor navázat na předešlý zůstatek a provést další srážku
 15. Různé funkce výmazu části formuláře, výmazy plateb a pohledávek
 16. Export do Excelu

  

Odkaz na instalační rozělovník.

Upozornění: Přes E-shop je možné objednat, vystavíme zálohovou fakturu, po úhradě posíláme autorizační číslo. program se stahuje bez omezení, instalace rychlá. Pokud instalace se nezaří, je třeba nainstalovat u starších počítačů nejdříve tuto knihovnu Microsoftu. Instalace trvá velice omezenou dobu a zvládne ji každý.

 

 

UPOZORNĚNÍ:

KROMĚ TOHOTO PRODUKTU JE DÁLE ZDARMA PŘIPOJEN PRODUKT:

VÝPOČET CESTOVNÍHO PŘÍKAZU

 

 

 

Kromě toho budete mít k dispozici zdarma další ekonomicko - účetní produkty - 25 interaktivních formulářů, ano, skutečně zdarma.

        ATD.......

Odkaz na popis EKONOMICKO ÚČETNÍHO produktu stručný

odkaz na DALŠÍ popis produktu podrobný,
odkaz na ROZCESTNÍK Helpu,
odkaz na DALŠÍ www produktu:

 

 

 

HLAVNÍ FUNKCE VÝPOČTU SRÁŽEK A EXEKUCÍ:

 

VÝPOČET SRÁŽEK Z PŘÍJMU, ROZPOČÍTÁNÍ SRÁŽEK DLE TYPU POHLEDÁVEK

PŘÍJMY, PODLÉHAJÍCÍM SRÁŽKÁM, ZÁLOHY NA VÍCE OBDOBÍ, VÝPOČET NEZABAVITELNÉ ČÁSTKY, TŘETINY, ROZPOČÍTÁNÍ SRÁŽEK DLE TYPŮ POHLEDÁVEK, BĚŽNÉ VÝŽIVNÉ, NAČÍTÁNÍ SPLÁTEK, POMĚRNÉ ROZDĚLENÍ SPLÁTKY PŘI STEJNÉM POŘADÍ, SRÁŽKY DLE DOHODY 
 
- NASTAVENÍ PRO VÝPOČET SRÁŽEK 
- VÝPOČET NEZABAVITELNÉ ČÁSTKY A ČÁSTKY KE SRÁŽKÁM 
- ROZPIS POHLEDÁVEK 
- VÝPOČET VELIKOSTI SPLÁTEK DLE DRUHU A POŘADÍ POHLEDÁVEK 
- REKAPITULACE
- DRUHÉ KOLO VÝPOČTU – SRÁŽKY DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 
- OPAKOVANÝ VÝPOČET – DALŠÍ MĚSÍC
- DALŠÍ FUNKCE (EXPORT, ULOŽENÍ, OTEVŘENÍ, OTEVŘENÍ PŘÍKLADU, VÝMAZ PO SKUPINÁCH I DATECH)
 
  
PODROBNĚJI :
 
NASTAVENÍ PRO VÝPOČET SRÁŽEK 
NASTAVENÍ ODPOČITATELNÉ ČÁSTKY PRO PARTNERA, DĚTI, DALŠÍ VYŽIVOVANÉ OSOBY 
NASTAVENÍ ODPOČITATELNÉ ČÁSTKY NA OSOBY, NA KTERÉ JE HRAZENO BĚŽNÉ VÝŽIVNÉ
NASTAVENÍ ZRUŠENÍ POČTU ODPOČITATELNÝCH ČÁSTEK U OSOB, NA KTERÉ JE HRAZENO VÝŽIVNÉ A KTERÝCH JE SOUČASNĚ EVIDOVÁN PŘÍKAZ K VYMOŽENÍ DLUŽNÉHO VÝŽIVNÉHO
 
  
VÝPOČET NEZABAVITELNÉ ČÁSTKY A ČÁSTKY KE SRÁŽKÁM 
VÝPOČTY ZÁKLADNÍ A CELKOVÉ NEZABAVITELNÉ ČÁSTKY 
VÝPOČTY TŘETIN 
VÝPOČTY SRÁŽEK PRO PŘEDNOSTNÍ ČÁST A PRO NEPŘEDNOSTNÍ ČÁST, VÝPOČET SRÁŽKY CELKEM
 
ROZPIS POHLEDÁVEK 
ROZPIS JEDNOTLIVÝCH POHLEDÁVEK 
MOŽNOST ROZPISŮ BĚŽNÉHO VÝŽIVNÉHO, DLUŽNÉHO VÝŽIVNÉHO, PŘEDNOSTNÍ POHLEDÁVKY, NEPŘEDNOSTNÍ POHEDÁVKY, DOHOD O SRÁŽKÁCH SE ZAMĚNSTNAVATELEM, DOHOD O SRÁŽKÁCH PŘED ROKEM 2006MOŽNOST ROZPISU DLE CELKOVÉ DLUŽNÉ ČÁSTKY, NEBO DLE JEDNOTLIVÉ KONSTATNÍ SPLÁTKY, NEBO DLE JEDNOLTIVÉ KONSTANTNÍ SPLÁTKY A DLUŽNÉ ČÁSTKY CELKEM
 
  
VÝPOČET VELIKOSTI SPLÁTEK DLE DRUHU A POŘADÍ POHLEDÁVEK
ROZPOČÍTÁNÍ POŘADÍ A PŘEDNOSTI PRO JEDNOTLIVÝ DRUH POHLEDÁVEK V SEZNAMU
VÝPOČET DLE PŘEDNOSTI, NÁSLEDNÝ VÝPOČET DLE POŘADÍ 
KOMBINACE PŘEDNOSTI A POŘADÍ 
POMĚRNÝ VÝPOČET PŘI POHLEDÁVKÁCH, JEJICHŽ PLATNOST NASTALA VE STEJNÝ DEN 
VÝPOČET PRO BĚŽNÉ VÝŽIVNÉ DLE RŮZNÝCH MOŽNOSTÍ VARIANT VELIKOSTI VÝŽIVNÉHO
 
 
DRUHÉ KOLO VÝPOČTU – SRÁŽKY DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 
VÝPOČET DALŠÍCH SRÁŽEK DO 50% ČISTÉ MZDY
 
 
OPAKOVANÝ VÝPOČET – DALŠÍ MĚSÍC 
MOŽNOST NAČÍTÁVAT JEDNOTLIVÉ ÚHRADY A TÍM MĚNIT ROZPISY SRÁŽEK NAPŘÍKLAD PO 2. SPLÁTCE APOD.
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
REKAPITULACE A DALŠÍ FUNKCE (EXPORT, ULOŽENÍ, OTEVŘENÍ, OTEVŘENÍ PŘÍKLADU, VÝMAZ PO SKUPINÁCH I DATECH)
VÝPOČET CELKOVÉ PROVEDENÉ SRÁŽKY
ROZDĚLENÍ NA PROVEDENÍ SRÁŽKY DLE PŘEDNSOTNÍCH, NEPŘEDNOSTNÍCH POHLEDÁVEK A SAMOSTATNĚ NA BĚŽNÉ VÝŽIVNÉVÝPOČET REKAPITULACE PŮVODNÍ VÝŠE SRÁŽEK 
VÝPOČET MOŽNÝ I SE ZÁLOHOU 
MOŽNÉ ZAPOJENÍ S VYBRANOU ZÁLOHOU 
MOŽNÉ ODEČÍST NÁSLEDNĚ NEVYÚČTOVANÉ ZÁLOHY A PŘÍSPĚVKY 
MOŽNÉ VRÁCENÍ VÝPOČTU ZPĚT (O JEDNINÝ VÝPOČET)
 
  
MOŽNOST ULOŽENÍ VÝPOČTU DO SOUBORU 
MOŽNOST OTEVŘENÍ ULOŽENÉHO VÝPOČTU 
MOŽNOST OTEVŘENÍ PŘÍKLADU 
MOŽNOST EXPORTU DO TABULKY EXCEL
 
HELP 
VOLBA – PRVNÍ SPLÁTKY, NEBO SPLÁTKA S NAČÍTÁNÍM (ABY DLUH SE ZMENŠOVAL S KAŽDOU SPLÁTKOU) 
MOŽNÉ VYČIŠTĚNÍ VŠECH POLÍ
LZE ALE SAMOSTATNĚ VYČISTI – PŘÍJMY, ÚHRADY, ROZPIS POHLEDÁVEK 
LZE SAMOSTATNĚ VYČISTIT POLE OD KAŽDÉ POHLEDÁVKY POKLIKNUTÍM NA POLE SMAŽ V KAŽDÉM ŘÁDKU POHLEDÁVKY
LZE SAMOSTATNĚ VYMAZAT ÚHRADU POHLEDÁVKY POKLIKNUTÍM NA POLE <> V JEDNOTLIVÉM ŘÁDKU
 
  
TIPY:
 
-          NĚKOLIKANÁSOBNÝ VÝPOČET SRÁŽEK, NUTNÉ POUZE DOPLNIT POČET OPAKOVÁNÍ 
-          MOŽNOST KAŽDOU POHLEDÁVKU ZCELA VYMAZAT POKLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO <<SMAŽ>>
-          MOŽNOST SMAZAT ÚHRADU JEDNOTLIVÉ POHLEDÁVKY POKLIKNUTÍM NA POLE >
-          MOŽNOST SMAZAT VŠECHNY ÚHRADY
-          OTEVŘÍT SI PŘÍKLAD, KDE JSOU JIŽ ZAPSÁNY RŮZNÉ FORMY POHLEDÁVEK 
-          NEZÁLEŽÍ NA POŘADÍ VLOŽENÉ POHLEDÁVKY
-          EXPORTUJTE DO SOUBORU EXCEL
 
 
 
POSTUP PRO RYCHLÝ VÝPOČET: 
1/ ZÁPIS PŘÍJMU
2/ NASTAVENÍ ODPOČITATELNÝCH POLOŽEK PRO VYŽIVOVANÉ OSOBY 
3/ VOLBA REŽIMU, ZDA BUDEME NASČÍTÁVAT JEDNOTLIVÉ SPLÁTKY, ABY TAK DLUH PO KAŽDÉM STLAČENÍ TLAČÍTKA VÝPOČTU UBÝVAL
4/ ROZPIS VŠECH POHLEDÁVEK, OZNAČENÍ, DATA, VÝŠE A TYPU POHLEDÁVEK
5/STLAČENÍ TLAČÍTKA PRO VÝPOČET, NEBO PRO OPAKOVANÝ VÝPOČET
6/ MOŽNÝ EXPORT DO SOUBORU EXCEL A TISK, NAHRÁNÍ DO SOUBORU NA DISK
7/ OPAKOVANÝ VÝPOČET, NEBO ČISTĚNÍ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
MTg2NjRj