Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě www.webareal.cz/plastimex.
Internetový obchod provozuje: PLASTIMEX Prostějov, spol. s.r.o. , Sladkovského 14, 796 01 Prostějov, IĆ: 46966820, DIČ: Z46966820.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Kdy a jak dostanu zboží?

Po potvrzení objednávky emailem je objednávka platná a námi zaevidovaná.
Většina běžného zboží je skladem, tudíž jej expedujeme průběžně (1-4 dny od přijetí objednávky).
Termín dodání na adresu zákazníka: do  5 pracovních dnů od objednání.

Doprava a platba:

Česká republika

Pro dopravu používáme Českou poštu a ostatní přepravní společnosti. Zboží je zasíláno na dobírku, nebo na fakturu s platbou převodem-předem.

K ceně zboží účtujeme přepravné(poštovné)+balné:

při platbě předem 99,- Kč
při zaslání na dobírku 129,- Kč

Objednávka a uzavření kupní smlouvy:

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.webareal.cz/plastimex  jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

7. Prohlašujeme, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového obchodu pochází z našich skladů.

8. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.
Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží):

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Reklamace:

Záruka na prodávané zboží je 2 roky, když neni uvedeno jinak (prodloužená záruka a pod.).
Zboží k reklamaci zašlete na adresu provozovatele i-obchodu zabalené tak, aby při přepravě nedošlo k poškození.
Reklamace bude vyřízena v souladu s právními předpisy.

Závěrečná ustanovení:

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.webareal.cz/plastimex, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

3. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.

4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

ZDM4MGYyZ