OBCHODNÍ PODMÍNKY » Obchoní podmínky
Podmínky objednávání zboží prostřednictvím internetového obchodu firmy JH Autodíly s.r.o.

1. Pro objednávání zboží prostřednictvím internetového obchodu je nutná registrace. Registrační údaje je nutno vyplnit správně a úplně. Neúplné registrace nebudou brány v potaz. Po vyplnění registračních údajů je nutno vyčkat povolení objednávání zboží ze strany provozovatele internetového obchodu – firmy JH Autodily s.r.o.      O povolení objednávání zboží budete informováni na e-mailové adrese uvedené během krátké doby. Registrační údaje jsou nepřenosné a nesmí být poskytnuty třetím osobám.

2. Vyhledávání zboží v rámci internetového obchodu pracuje s orig. čísly IVECO. Jiná čísla nebudou vyhledávačem akceptována.

3. Objednávky zaslány do 14:00 hodin budou zpracovány ještě téhož dne. Po 14:00 bude možno doobjednávat zboží ještě telefonicky.

4.  O vykrytí objednávky budete informování prostřednictvím e-mailu.

5. Provoz internetového obchodu je nepřetržitě monitorován. Poskytnutí přihlašovacího jména a hesla třetí straně bude považováno za porušení podmínek pro objednávání zboží prostřednictvím tohoto internetového obchodu.

6. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka "Odeslat" při registraci)dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. V žádném případě nebudou tyto údaje poskytnuty žádné třetí straně.     

 JH Autodíly s.r.o.
 16. 2.2009


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

MmI2NzMxO