po?ítadlo.abz.cz

ANKETA


» na webu naši obce
Dotace pro hasiče
Dotace Zlínského kraje pro hasiče Nové vybavení pro naše hasiče z Dotace Zlínského kraje Stejně jako v letech minulých i v roce 2012 jsme požádali Zlínský kraj o dotaci na nákup potřebného vybavení pro naši jednotku Sboru dobrovolných hasičů. Zlínský kraj jsme požádali o dotaci na věcné prostředky požární ochrany a se svou žádostí jsme uspěli. Zlínský kraj schválil účelovou neinvestiční dotaci ve výši 40.000,-- Kč na nákup osobních ochranných zásahových oděvů a dalších věcných prostředků požární ochrany. Po schválení této dotace, která je podmíněna spoluúčastí obce v minimální výši 30%, jsme po pečlivém zvážení všech nabídek na trhu vybrali firmu ZAHAS s.r.o. z Lipníku nad Bečvou a dnes již je vybavení připraveno k zásahu u mimořádných událostí. Zakoupili jsme dva nové kompletní zásahové obleky, zásahovou obuv a ochranné přilby pro nové členy jednotky a chybějící zásahové rukavice pro další členy včetně držáků svítilen na přilby. Doufáme, že zakoupené vybavení bude dlouho a dobře sloužit a chránit naše hasiče při jejich obětavé práci a pomáhat jim chránit majetek jak soukromý tak i obecní. V závěru bychom chtěli poděkovat Zlínskému kraji za poskytnutí této dotace a doufáme, že v příštím roce, kdy budeme žádat dotaci na další potřebné vybavení taktéž uspějeme.
Mjc3MDV