Aktualizace kalkulačky

Roční aktualizace - nákup a objednávka :

Nová aktuallizace č. I -  verze 72 - pro srážky byla uvolněna dne 26. ledna 2022.

Upozornění - Od 1. 1. 2022 je odkaz ke stažení aktualizace zasílán po uhrazení objednávky aktualizace na tento rok.

Základní verze ke stažení není aktualizovaná, je potřeba poté aktualizovat na aktuální období po uhrazení, na základě objednávky.

Vyzkloušení je zdarma na 14 dnů, stahujte rovněž zdarma i z E-šopu. Stáhněte si a pak teprve objednávejte. 

Aktualizace pro srážky byla uvolněna dne 31. ledna 2021.

Poslední verze programu ze dne: 31. 01. 2021 , verze:  verze 71

Poslední aktualizace software ze dne:   31. 01. 2021  31. 1. 2021 - AK 71 - 3 - 20

Číslo aktualizace: 31 / 01 /2021

Verze software: BIUS 22 / 1 / 2021

Kompaktibilita pro kalkulačky: kompaktibilní pro Výpočet CP, Srážky a exekuce a ekonomicko - účetní kalkulačku

Technic

Roční aktualizace - nákup a objednávka zde. 

Vyzkloušení je zdarma na 14 dnů, stahujte rovněž zdarma i z E-šopu. Stáhněte si a pak terpve objednávejte. 

Aktualizace pro srážky byla uvolněna dne 5. května 2020.

Poslední verze programu ze dne: 07. 5. 2020 , verze:  verze 69

Poslední aktualizace software ze dne:   1. 5. 2020  7. 5. 2020 - AK 69 - 2 - 20

Číslo aktualizace: 07 / 05 /2020

Verze software: BIUS 22 / 2 / 2020

Kompaktibilita pro kalkulačky: kompaktibilní pro Výpočet CP, Srážky a exekuce a ekonomicko - účetní kalkulačku

Technický produktu:  Aktualizace BIUS 22

 

 

AKTUALIZUJTE AŽ PO ZAVŘENÍ KALKULAČKY! 

11. 1 . 2019

Spuštěna v CP možnost uložení vlastního nastavení. Obnova vlastního nastavení. 

Možnost manuálního nastavení výše nároku měny v zahraničí

Stravné možné na 0 %.

Sazby vozidel nastaveny pro rok 2019.

Změny výše stravného do zahraničí nastaveny.

Možnost přepínaní mezi rokem 2019 až 2016

 

 

 

AKTUALIZUJTE AŽ PO ZAVŘENÍ KALKULAČKY! 

 

 
Hlavní formulář: Formulář pro výpočet cestovních příkazů. Možnost tisková sestava bez nutné přítomnosti Excelu.

 

Dne 9.10.2018 je k dispozici nová verze BIUS 22 - 02 - 01
Starší verze nemusí přeinstalovat, pouze aktualizují. 
 
9.10.2015 - AK 01 - 4
Hlavní formulář: Na hlavním panelu přesunuty spouštěcí ikony vlevo. Vpravo byl zavedena ikona pro výpočetní list CP, kdy po vybrání této ikony se spustí i poslední uložený soubor.
Všechny formuláře: Zavedeny posuvné lišty, pokud se formulář nevleze do obrazovky. Je tak možné zobrazit veškeré formuláře, včetně CP, i na malých obrazovkách. Upraveny odkazy na hlavním formuláři v Tipu jako informaci
List CP: Ve druhé záložce u generovaných dnů je zavedena možnost opravy(manuálního vložení hodnoty) i pro stravné v Kč. U záložky rekapitulace byla zavedena možnost změny velikosti písma u horního i dolního panelu s hodnotami výsledných výpočtů. V záložce nastavení je zavedena možnost pro automatické uložení nastavení, pokud byl formulář řádně ukončen. Dále bylo ošetřeno ukončení Excelu s možností, aby se Excel při novém generování tabulky neptal, zda se má uložit tabulka původní.

8.10.2015 AK2 - 3  8.10.2015

Srážky - zavedena možnost startovního formuláře jako srážek po spuštění programu. Upráva písma formuláře srážek. Úprava písma formuláře Excel srážky. Rozšířeno pole pro očíslování exekučního titulu.

Cestovní příkazy: zavedena možnost spuštění CP přímo po spuštění programu. Upráva písma formuláře u všech záložek. Tlačítko pro kontrolu dat u vstupních dat bylo převedeno na horní polovinu záložky č. 1. 

Záložka  DNY  A STRAVA: Zavedena možnost opravy pro stravné a kapesné, jako vypočtené hodnoty. Zavedena předběžná informace o výši kapesného a stravného ještě před předáním do tabulky nákladů. Zvýrazněno tlačítko pro opravu řádku. Zvýrazněno tlačítko pro převod tabulky do nákladů. Upraven výpočet v případě souběhu, pokud je jídlo poskytnuto v zahraničí a současně i v tuzemsku.

Záložka  ÚDAJE O VOZIDLE: Možnost zablokovat použití číselníku pro vozidla.

Záložka VNITROSTÁTNÍ ÚDAJE: Zvýraznění tlačítka pro opravy řádku. Vložení tlačítka do jednoho prostoru.

Záložka ZAHRANIČNÍ NÁKLADY:  Zbarvení tlačítka pro opravu řádku.

 

1.10.2015 AK2 - 2  1.10.2015

Výpočet krácení kapesného. Upravena možnost krácení podle zkráceného stravného při zahraniční pracovní cestě. Dle současného znění ZP nastavena možnost krácení kapesného pouze podel doby, strávené ve dni v zahraničí.

V případě zadání kurzu měny, pokud není vyplacena záloha, v rámci předkontroly nastaveno přesměrování kurzu do správného pole pro měnu, platnou ke dni počátku služební cesty.

Pro kurz dne 1. dne cesty přidáno tlačítko na www ČNB s kurzy měn. Tlačítko je k dispozici přímo u tohoto pole na první záložce. 

 

15.9.2015 AK1 - 15.9.2015

Provedení úprav za účelem výpočtu souběhu tuzemské a zahraniční služební cesty, kdy v tuzemské části cesty je doba od 5 hod včetně a v zahraniční části cesty do 5 hodin.

Založení tlačítka - funkce pro kontrolu dat i před výpočtem. Není pak nutné opakovat generování datumu a časových úseků. V případě použití tlačítka, který je umístěn vpravo dole v 1. záložce výpočtu cestovního příkazu je uživatel včas upozorněn na nesouvislost v údajích, či chybné zadání. V horním menu, v místě poslední funkce, založena volba pro tuto funkci.

V licenčním formuláři byl zaveden nový údaj o čísle aktualizaci.

Na základní straně po spuštění programu byl vlevo pod odkazy na www zaveden údaj  o čísle aktualizace.

X

Y2M5ODNiZ