Aktualizace kalkulačky

Roční aktualizace - nákup a objednávka zde. 

Vyzkloušení je zdarma na 14 dnů, stahujte rovněž zdarma i z E-šopu. Stáhněte si a pak terpve objednávejte. 

Aktualizace pro srážky byla uvolněna dne 31. ledna 2021.

Poslední verze programu ze dne: 31. 01. 2021 , verze:  verze 71

Poslední aktualizace software ze dne:   31. 01. 2021  31. 1. 2021 - AK 71 - 3 - 20

Číslo aktualizace: 31 / 01 /2021

Verze software: BIUS 22 / 1 / 2021

Kompaktibilita pro kalkulačky: kompaktibilní pro Výpočet CP, Srážky a exekuce a ekonomicko - účetní kalkulačku

Technic

Roční aktualizace - nákup a objednávka zde. 

Vyzkloušení je zdarma na 14 dnů, stahujte rovněž zdarma i z E-šopu. Stáhněte si a pak terpve objednávejte. 

Aktualizace pro srážky byla uvolněna dne 5. května 2020.

Poslední verze programu ze dne: 07. 5. 2020 , verze:  verze 69

Poslední aktualizace software ze dne:   1. 5. 2020  7. 5. 2020 - AK 69 - 2 - 20

Číslo aktualizace: 07 / 05 /2020

Verze software: BIUS 22 / 2 / 2020

Kompaktibilita pro kalkulačky: kompaktibilní pro Výpočet CP, Srážky a exekuce a ekonomicko - účetní kalkulačku

Technický produktu:  Aktualizace BIUS 22

 

 

AKTUALIZUJTE AŽ PO ZAVŘENÍ KALKULAČKY! 

11. 1 . 2019

Spuštěna v CP možnost uložení vlastního nastavení. Obnova vlastního nastavení. 

Možnost manuálního nastavení výše nároku měny v zahraničí

Stravné možné na 0 %.

Sazby vozidel nastaveny pro rok 2019.

Změny výše stravného do zahraničí nastaveny.

Možnost přepínaní mezi rokem 2019 až 2016

 

 

 

AKTUALIZUJTE AŽ PO ZAVŘENÍ KALKULAČKY! 

 

 
Hlavní formulář: Formulář pro výpočet cestovních příkazů. Možnost tisková sestava bez nutné přítomnosti Excelu.

 

Dne 9.10.2018 je k dispozici nová verze BIUS 22 - 02 - 01
Starší verze nemusí přeinstalovat, pouze aktualizují. 
 
9.10.2015 - AK 01 - 4
Hlavní formulář: Na hlavním panelu přesunuty spouštěcí ikony vlevo. Vpravo byl zavedena ikona pro výpočetní list CP, kdy po vybrání této ikony se spustí i poslední uložený soubor.
Všechny formuláře: Zavedeny posuvné lišty, pokud se formulář nevleze do obrazovky. Je tak možné zobrazit veškeré formuláře, včetně CP, i na malých obrazovkách. Upraveny odkazy na hlavním formuláři v Tipu jako informaci
List CP: Ve druhé záložce u generovaných dnů je zavedena možnost opravy(manuálního vložení hodnoty) i pro stravné v Kč. U záložky rekapitulace byla zavedena možnost změny velikosti písma u horního i dolního panelu s hodnotami výsledných výpočtů. V záložce nastavení je zavedena možnost pro automatické uložení nastavení, pokud byl formulář řádně ukončen. Dále bylo ošetřeno ukončení Excelu s možností, aby se Excel při novém generování tabulky neptal, zda se má uložit tabulka původní.

8.10.2015 AK2 - 3  8.10.2015

Srážky - zavedena možnost startovního formuláře jako srážek po spuštění programu. Upráva písma formuláře srážek. Úprava písma formuláře Excel srážky. Rozšířeno pole pro očíslování exekučního titulu.

Cestovní příkazy: zavedena možnost spuštění CP přímo po spuštění programu. Upráva písma formuláře u všech záložek. Tlačítko pro kontrolu dat u vstupních dat bylo převedeno na horní polovinu záložky č. 1. 

Záložka  DNY  A STRAVA: Zavedena možnost opravy pro stravné a kapesné, jako vypočtené hodnoty. Zavedena předběžná informace o výši kapesného a stravného ještě před předáním do tabulky nákladů. Zvýrazněno tlačítko pro opravu řádku. Zvýrazněno tlačítko pro převod tabulky do nákladů. Upraven výpočet v případě souběhu, pokud je jídlo poskytnuto v zahraničí a současně i v tuzemsku.

Záložka  ÚDAJE O VOZIDLE: Možnost zablokovat použití číselníku pro vozidla.

Záložka VNITROSTÁTNÍ ÚDAJE: Zvýraznění tlačítka pro opravy řádku. Vložení tlačítka do jednoho prostoru.

Záložka ZAHRANIČNÍ NÁKLADY:  Zbarvení tlačítka pro opravu řádku.

 

1.10.2015 AK2 - 2  1.10.2015

Výpočet krácení kapesného. Upravena možnost krácení podle zkráceného stravného při zahraniční pracovní cestě. Dle současného znění ZP nastavena možnost krácení kapesného pouze podel doby, strávené ve dni v zahraničí.

V případě zadání kurzu měny, pokud není vyplacena záloha, v rámci předkontroly nastaveno přesměrování kurzu do správného pole pro měnu, platnou ke dni počátku služební cesty.

Pro kurz dne 1. dne cesty přidáno tlačítko na www ČNB s kurzy měn. Tlačítko je k dispozici přímo u tohoto pole na první záložce. 

 

15.9.2015 AK1 - 15.9.2015

Provedení úprav za účelem výpočtu souběhu tuzemské a zahraniční služební cesty, kdy v tuzemské části cesty je doba od 5 hod včetně a v zahraniční části cesty do 5 hodin.

Založení tlačítka - funkce pro kontrolu dat i před výpočtem. Není pak nutné opakovat generování datumu a časových úseků. V případě použití tlačítka, který je umístěn vpravo dole v 1. záložce výpočtu cestovního příkazu je uživatel včas upozorněn na nesouvislost v údajích, či chybné zadání. V horním menu, v místě poslední funkce, založena volba pro tuto funkci.

V licenčním formuláři byl zaveden nový údaj o čísle aktualizaci.

Na základní straně po spuštění programu byl vlevo pod odkazy na www zaveden údaj  o čísle aktualizace.

X

YjJjZD