Profi výpočet cest. příkazu

Nová aktuallizace č. I -  verze 72 - pro srážky byla uvolněna dne 26. ledna 2022.

Upozornění - Od 1. 1. 2022 je odkaz ke stažení aktualizace zasílán po uhrazení objednávky aktualizace na tento rok.

Základní verze ke stažení není aktualizovaná, je potřeba poté aktualizovat na aktuální období po uhrazení, na základě objednávky.

 

TUZEMSKO, AUV, ZAHRANIČNÍ CESTY,KURZY, HRANICE, KRÁCENÍ ZA STRAVU, PÁSMA, SOUBĚH PÁSEM , VÝPOČET KAPESNÉHO, MĚNA, JINÉ KURZY, REKAPITULACE, AUTOMATICKÝ VÝPOČET, EXPORT DO EXCELU

ODKAZY:
Ekonomická kalkulačka - Srážky ze mzdy – Výpočet náhrad cestovného                                      
Bohemius.k.s - Software ke stažení zde - www.bohemius.cz
mailto:bohemius@bohemius.cz
Objednávka software zde
  
BIUS S – Exekuční kalkulačka  (zde)
popis stručný - Návod podrobný - Návod ve Wordu - Příkladná sestava Excel
 
BIUS CP – výpočtový list cestovního příkazu   (zde)
popis stručný - Návod podrobný - Návod ve Wordu - Příklad v Excelu č. 1 - Příklad v Excelu č. 2
 
BIUS 2 – ekonomická a účetní kalkulačka -  (zde)
např. velký formulář Úvěry  včetně Cash Flow sestavy úvěru (v druhé polovině odkazované stránky)
ODKAZ NA Základní rozcestník HELPU - Ekonomika a účetnictví
ODKAZ NA SEZNAM VŠECH FORMULÁŘŮ - Rozcestník
Podrobný popis účetní a ekonomikcé kalkulačky
 
 
UPOZORNĚNÍ:  K TOMTUTO FORMULÁŘI JE PŘIPOJENO ZDARMA DALŠÍCH 26 FORMULÁŘŮ.
INFORMACE O TĚCHTO PŘIPOJENÍCH JSOU ZDE:
 
          a další ...................

   

 

 

 

Popis Hlavní stránky produktu:  VÝPOČTOVÝ LIST CESTOVNÍHO PŘÍKAZU

INSTALACE PRODUKTU PŘÍMO  ZDE ! (Výpočtový list CP)

Lze naintalovat ihned, jako plnohodnotnou  demoverzi, která je omezena pouze časově.

FUNKCE:

Proč pouze „výpočtový list“?

Řešíme tím situaci, kdy formulář cestovního příkazu musí být předvyplněn, schválen, vyúčtován, opět schválen a podepsán. Takový formulář, zejména při výpočtech u složitějších zahraničních cest je plný popsán kurzy, v Kč, poskytnutých strav, přepočtů kurzů, oprav, odkazů na náklady a podpisů. Výpočtový list je v podstatě duplikátem výpočtů cestovního příkazu, kde jsou všechny náhrady seřazeny, vypočteny, nároky na stravné i s krácením, včetně zahraničních cest, užití viozidel AUV, včetně rekapitulace a konečného vyúčtování formuláře zahraniční a tuzemské části cesty. Výpočtový list tak doplňuje originální CP, a je jednoznačným a potřebným pomocníkem pro kontrolu výpočtu cestovních přřípadů.

HLAVNÍ FUNKCE VÝPOČTU NÁHRAD CESTOVNÉHO:
GENEROVÁNÍ DNŮ
VEDLE ZADANÉHO ČASOVÉHO ROZPĚTÍ SE GENERUJÍ DNY VNITROSTÁTNÍ I ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTU
GENEROVÁNÍ ČASOVÝCH ÚSEKŮ
GENEROVÁNÍ KRÁCENÍ
SOUBĚH ZUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÍ CESTY
NASTAVENÍ ŘEŠENÍ SOUBĚHU PRACOVNÍ CESTY
 
VÝPOČET NÁHRADŮ VÝDAJŮ PŘI POUŽITÍ VLASTNÍHO VOZIDLA
VOLBA PROVEDENÍ VÝPOČTU S VLASTNÍM VOZIDLEM, ANEBO BEZ TOHOTO VÝPOČTU
VÝPOČET PRŮMĚRNÉ SPOTŘEBY Z ÚDAJŮ V TECHNICKÉM PRŮKAZE
VÝPOČET NÁHRADY DLE TYPU VOZIDLA, DRUHU PHM, ZÁKONNÉ SAZBY A POČTU UJETÝCH KM
ALTERNATIVNÍ VÝPOČET PŘI PŘEDLOŽENÍ VLASTNÍHO PARAGONU S CENOU PHM
VÝPOČET I ZE UJETÝCH KM V ZAHRANIČÍ – DLE ZÁKLADNÍ SAZBY
ULOŽENÍ VOZIDLA DO REGISTRU

 

VÝPOČET NÁHRADY VÝDAJŮ PŘI POUŽITÍ VLASTNÍHO VOZIDLA V ZAHRANIČÍ
VÝPOČET DLE CENY Z DOKLADU ZE ZAHRANIČÍ – PŘÍMO V MĚNĚ
PŘÍMÝ VÝPOČET DLE VÝŠE NÁKLADŮ NA PHM Z DOKLADU O NÁKUPU PHM
DOPLŇKOVÝ VÝPOČET DLE ODPISOVÉ SAZBY (ZÁKLADNÍ) V KČ DLE UJETÝCH KM
MOŽNOST PŘÍMĚŘENÉHO ZAOKROUHLENÍ U PRÁCE S MĚNOU, VOLBA LIBOVOLNÉHO POČTU DESETINNÝCH MÍST
VLASTNÍ NASTAVENÍ ZAOKROUHLENÍ SAZBY

 

VÝPOČTY STRAVNÉHO
GENEROVÁNÍ DNŮ, STRAVNÉHO I KAPESNÉHO AUTOMATICKY
VÝPOČTY DLE VLOŽENÝCH POČTŮ ČÁSTÍ DNU PRO VNITROSTÁTNÍ I ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTU
KUMULOVANÝ SOUČET STRAVNÉHO A ZAOUKROUHLENÍ
MOŽNOST VOLBY VÝŠE STRAVNÉHO DLE PLATU NEBO DLE MZDY (PODNIKATELSKÝ A NEPODNIKATELSKÝ SEKTOR)

  

VÝPOČTY KAPESNÉHO
VÝPOČTY DLE VLOŽENÝCH POČTŮ ČÁSTÍ DNU PRO VNITROSTÁTNÍ I ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTU
KUMULOVANÝ SOUČET KAPESNÉHO A ZAOUKROUHLENÍ
MOŽNOST VOLBY PODÍLU V PROCENTECH ZE SAZBY STRAVNÉHO
ZPŮSOBY KRÁCENÍ KAPESNÉHO - MOŽNOSTI

 

PRÁCE SE ZAHRANIČNÍ MĚNOU A NÁKLADY
PRÁCE S ROZEVÍRACÍM BOXEM, KDE LZE ZVOLIT PŘÍSLUŠNÝ STÁT A MOŽNOSTÍ VOLBY VÝŠE STRAVNÉHO PRO ZARANIČNÍ CESTU
MOŽNOST VÝPOČTU V MĚNĚ PRO VŠECHNY KATEGORIE CESTOVNÍCH VÝDAJŮ
MOŽNOST PŘEPOČTU NA KČ DLE KURZU
UVEDNÍ OZNAČENÍ MĚNY DO VÝPOČTU
MOŽNOST VOLBY PŘÍMÝCH NÁKLADŮ U PHM
MOŽNOST VOLBY CENY PHM U ZAHRANIČNÍ CESTY
MOŽNOST VOLBY PŘESNOSTI ZAOKROUHLENÍ U VÝPOČTŮ
PŘEPOČET ZAHRANIČNÍ MĚNY AN VÝDAJE V KČ
PRÁCE S JINOU MĚNOU
PŘEPOČTY NA KČ
PŘEPOČTY NA HLAVNÍ MĚNU
ŘEŠENÍ JINÉ MĚNY V PŘÍPADĚ JINÉHO STÁTU

 

ZÁLOHOVÁ PLATBA A VÍCE POLOŽEK CESTOVNÍCH VÝDAJŮ
PŘEPOČET MOŽNOST PRÁCE SE VŠEMI KATEGORIEMI CESTOVNÍCH VÝDAJŮ
VÝPOČET MOŽNÝ I SE ZÁLOHOU A NÁSLEDNÝM VYÚČTOVÁNÍM
MOŽNOST EXPORTU VÝPOČTŮ DO SOUBORU EXCEL
MOŽNÉ VLOŽIT POPIS, SPZ, JMÉNO A PŘÍJMENÍ
MOŽNOST VOLBY VÝŠE STRAVNÉHO DLE PLATU NEBO DLE MZDY

 

VYYÚČTOVÁNÍ
VYÚČTOVÁNÍ TUZEMSKO
VYÚČTOVÁNÍ ZAHRANIČNÍ
VYÚČTOVÁNÍ KOMBINACE TUZEMSKA A ZAHRANIČÍ
VOLBA PŘEPOČTU PŘEPLATKU/NEDOPLATKU NA KČ.
NASTAVENÍ ZAOKROUHLOVÁNÍ MĚNY
NASTAVENÍ ZAOKROUHLOVÁNÍ VÝPOČTU
NASTAVENÍ REŽIMU PŘEPOČTU NA KČ
LIBOVOLNÁ ČÁSTKA MĚNY K VRÁCENÍ
LIBOVOLNÁ ČÁSTKA MĚNY K DOPLATKU
PŘEPOČTY NA KČ CELKEM

  

REKAPITULACE
DĚLBA NÁKLLADŮ NA ZAHRANIČNÍ A TUZEMSKÉ
DĚLBA NÁKLADŮ DLE TYPŮ
DĚLBA NÁKLADŮ NA STRAVNÉ, KAPESNÉ, AUV, JÍZDNÉ A OSTATNÍ
PŘEPOČTY V MĚNĚ
NÁROKY CELKEM
DĚLENÍ ZÁLOH
PŘEVODY Z MĚNY DO KČ
ZAOKROUHLOVÁNÍ

 

EXPORTY
VYÚČTOVÁNÍ TUZEMSKO
VYÚČTOVÍ DLE NASTAVENÍ
VYÚČTOVÁNÍ AUV
SEZNAM NÁKLADŮ V KČ
SEZNAM NÁKLADŮ TUZEMSKO, VČETNĚ PŘEPOČTU MĚNY
REŽIM ZOBRAZENÍ NÁKLADŮ STRASVNÉHO A AUV
PŘEHLEDNÁ SESTAVA PODLE DNŮ A ČASOVÝCH ÚSEKŮ
SEZNAM VOZOVÉHO PARKU

 

 

SOUBORY
MOŽNOST ULOŽENÍ CP
OTEVŘENÍ ULOŽENÉHO CP
ULOŽENÍ TABULKY VOZIDEL
ULOŽENÍ ROZPRACOVANÉHO CP
VYČIŠTĚNÍ CP NA NOVÝ
EDITACE V TABULKÁCH NÁKLADŮ

 

NASTAVENÍ
ZAOKROUHLOVÁNÍ VÝPOČTŮ, MĚNY, PŘEPOČTU Z MĚNY, VYÚČTOVÁNÍ, AUV SAZBY
NASTAVENÍ VLASTNÍCH CEN STRAVNÉHO
NASTAVENÍ CEN PHM
NASTAVENÍ PROCEN VÝPOČTU KAPESNÉHO
KRÁCENÍ KAPESNÉHO, NEKRÁCENÍ, KRÁCENÍ POUZE ZČÁSTEČNĚ, APOD
MOŽNOST ZAOKROUHLENÍ AUV NA DESETNÍKY (SAZBA)
VOLBA NSATVENÍ ŘEŠENÍ SOUBĚHU TUZEMSKA A ZAHRANIČÍ ( 1 +1, 1+2, 1+3 NEBO 2+2 JÍDEL)
NASTAVENÍ ZAÚČTOVÁNÍ – SYNTETIKY A ANALYTIKY
ZPŮSOB BOLBY SESTAVY
NASTAVENÍ VYŽADOVÁNÍ VYPLNĚNOSTI VŠECH ÚDAJŮ

 

ÚČETNICTVÍ
VMOŽNOST SI NASTAVIT SYNTETIKU A ANALYTIKU PRO REKAPITULACI ÚČETÍCH DAT
REKAPITULACE ÚČTOVÁNÍ MD A DAL
VYČÍSLENÍ ZAOKROUHLOVACÍCH ROZDÍLŮ

 

ŘEŠENÍ ZAOKROUHLOVACÍCH ROZDÍLŮ V ÚČETNICTVÍ
ZAOKROUHLOVACÍ ROZDÍL PŘI VYÚČTOVÁNÍ
ZAOKROUHLOVACÍ ROZDÍL PŘI PŘEPOČTU NA KČ
ZAOKROUHLOVACÍ ROZDÍL PŘI VÝPOČTU Z JINÉ MĚNY
ZAOKROUHLOVACÍ ROZDÍL PŘI ZAOKROUHLENÍ MĚNY
 
 

Odkaz na instalační rozělovník.

Upozornění: Přes E-shop je možné objednat, vystavíme zálohovou fakturu, po úhradě posíláme autorizační číslo. program se stahuje bez omezení, instalace rychlá. Pokud instalace se nezaří, je třeba nainstalovat u starších počítačů nejdříve tuto knihovnu Microsoftu. Instalace trvá velice omezenou dobu a zvládne ji každý.

 

 

UPOZORNĚNÍ:

KROMĚ TOHOTO PRODUKTU JE DÁLE ZDARMA PŘIPOJEN PRODUKT:

EXEKUCE A VÝPOČET SRÁŽEK ZE MZDY

Odkaz zde:

 

 ZThkY