Terminologie

05.04.2018

Terminologie

Terminologie

Z terminologického hlediska je třeba pojem „nouzové osvětlení“ významově chápat jako obecný termín, který zahrnuje ve smyslu platné právní úpravy a českých technických norem následující specifické druhy osvětlení, určené pro použití v případě nouze.

Podle funkce, kterou plní ve stavbě rozlišujeme podle ČSN EN 1838 [1] následující druhy nouzového osvětlení:

 1. Nouzové únikové osvětlení (emergency escape lighting)
 2. Náhradní osvětlení (standby lighting)

Podle účelu, který plní ve stavbě či technologii se nouzové únikové osvětlení podle ČSN EN 1838 [1] dále dělí na:

 1. A.1. Nouzové osvětlení únikových cest (escape route lighting)
 2. A.2. Protipanické osvětlení (open area lighting)
 3. A.3. Nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem (high risk task area lighting)
 4. A.4. Bezpečnostní značky (safety sign)
  1. bezpečnostní značka s vnějším osvětlením (externally illuminated sign)
  2. bezpečnostní značka s vnitřním osvětlením (internally illuminated safety sign)

Grafické znázornění druhů nouzového osvětlení je uvedeno na obrázku 1.

Obrázek 1 Grafické znázornění druhů nouzového osvětlení
Obrázek 1 Grafické znázornění druhů nouzového osvětlení

V systémech nouzového osvětlení mohou být použita nouzová svítidla podle harmonizované ČSN EN 60598-2-22 [2]. Jedná se o následující nouzová svítidla:

 1. Kombinované svítidlo pro nouzové osvětlení (combined emergency luminaire)*
 2. Svítidlo pro trvalé nouzové osvětlení (maintained emergency luminaire)**
 3. Svítidlo pro dočasné nouzové osvětlení (non-maintained emergency luminaire)***
 1. *)    Odlišně od tohoto názvu je v NP k 3.7 ČSN EN 50172 [4] uveden pro stejný význam termín „kombinované nouzové svítidlo
 2. **)  Odlišně od tohoto názvu je v NP k 3.11 ČSN EN 50172 [4] uveden pro stejný význam termín „nouzové svítidlo v trvalém provozu
 3. ***) Odlišně od tohoto názvu je v NP k 3.12 ČSN EN 50172 [4] uveden pro stejný význam termín „nouzové svítidlo v pohotovostním provozu

Autor: plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D., MV ČR, GŘ HZS ČR  |  Recenzent: doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., VŠB TU Ostrava, FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství

M2EwNzN