Přenosné hasicí přístroje - PHP

03.04.2018

Přenosné hasicí přístroje - PHP

V této otázce Vám rádi pomůžeme, zde se můžete dočíst, jaký hasicí přístroj je vhodný pro správné použití.

Jak použít hasicí přístroj?

 

První otázkou se, kterou se většinou setkáváme je: Jak mám hasicí přístroj ( HP ) použít?

- Na hasicím přístroji je výrobcem umístěna etiketa (štítek) jak HP použít, pomocí je vysvětlení piktogramů. Jeho obsluha je velmi jednoduchá.

Návod: 1. Vytáhněte zajišťovací kolíček, 2. Vezměte do ruky hadici 3. Nasměrujte hadici na požár a  stlačte páku ventilu.

Na štítku přístroje se také dočtete všechny důležité údaje spojené s provozem HP.

Rada: 1. Při hašení se snažte mířit na materiál, který hoří. 2. Držte si dostatečný odstup, aby jste se nenadýchali splodin či nepřišli k úrazu popálení. 3.Doporučujeme hasit přerušovaně, aby jste mohli kontrolovat ohnisko, za další Vám náplň v HP déle vydrží pro případný dohašovací  proces. 

 

Kontroly hasicích přístrojů!!!

Kontrola neboli: Provozuschopnost a kontrolní činnost se řídí Vyhláškou o požární ochraně č. 246/200Sb. v platném znění, které §9 řeší problematiku hasicích přístrojů. Provozuschopnost hasicího přístroje musí být podložena protokolem o provedení kontroly dle stanovených podmínek touto vyhláškou. HP musí být označen kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury. První kontrola provozuschopnosti musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací.

Kontrola hasicího přístroje se provádí způsobem stanoveným právními předpisy, průvodní dokumentací výrobce nejméně jednou za rok a po každém použití, pokud průvodní dokumentace nebo požárního nebezpečí nestanový lhůtu kratší.

 

Správné umístění hasicího přístroje

Hasicí přístroj musí být umístěn na takovém místě, které umožňuje rychlé a snadné uvedení do činnosti. Hasicí přístroje musí být umístěny viditelně , snadno přístupné a nejlépe v blízkosti předpokládaného vzniku požáru ( el. rozvodné skříně, garáž, vzduchotechnika, kotelna. apod.)  Přenosné hasicí přístroje se většinou umisťují na svislé zdi pomocí věšáků.  Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Jsou-li hasicí přístroje postavené na podlaze, musí být zajištěny proti pádu vhodným způsobem.

 

-----------------------------------------

+++++++++++++

-----------------------------------------

 

Hasicí přístroj do rodinného domu 

Rodinné domky musí být dle vyhlášky č. 23/2088 Sb., vybaveny alespoň jedním hasicím přístrojem o hasicí schopnosti 34A.

jen pro vysvětlení 34 znamená, že hasicí přístroj dokázal během zkoušek ve zkušebně uhasit hranici z dřevěných hranolků o délce 3,4 m  šířce 0,5 m a výšce 0,56 m. Čím je toto číslo vyšší, tím je hasicí přístroj učinnější - uhasí větší hranici. Třída požáru A  zanamená, že se jedná o pevné látky jako je dřevo, textil, papír či plasty.

Nejvíce žádaný hasicí přístroj pro rodinné domy  je práškový s náplní 6 kg typ P6Th o hasicích schopnostech 34A, 233B, C.

jen pro infomaci, hasicí schopnost 233B znamená uhasit v kruhové vaně 233 litrů směsi hořlavé kapaliny 1 třídy nebezpečnosti, což je o řád více, než je  požadováno vyhláškou.

Pokud nechcete upřednostňovat tento hasicí přístroj, dá se nahradit rozmístěním několika hasicích přístrojů méně výkonných, u kterých by měl součet dosahovat hasicích schopností alespoň 34 A.

 

Hasicí přístroj do garáže

Stavby používané jako garáž musí být  vybaveny hasicím přístrojem o hasicí schopnosti 183B 

B znamená třídu hořlavých kapalin - např. Nafta, benzín, oleje, barvy atd.

Tady se dá použít běžný hasicí přístroj, doporučený typ P6Te o hasicích schopnostech 21A, 183B,C nebo stejný jako pro dům P6Th.

Druhá varianta pro umístění hasicího přístroje  je pěnový typ VP9TNC  - s náplní 9 litrů hasicí směsi v nerezové nádobě o hasicí schopnosti 13A, 183B . Zde je vyvážena vyšší pořizovací cena snadnějším úklidem následků požáru.  

 

Hasicí přístroje do bytového domu 

Bytový dům - V bytě hasicí přístroj mít nemusíte, ale v bytovém domě schváleném po 1.červenci 2008 musí být instalovaný na chodbách, ve sklepě, u hlavní rozvodné skříně, ve strojovně výtahu a v garážích.

- na chodbách se nejčastěji instalují práškové hasicí přístroje 21A, tomu vyhovuje typ:P6Te

 - ve strojovně výtahů je předepsán přístroj CO2 se schopností 55B např. S5H ( CO2 nepoškodí drahé elektrické zařízení)

Hlavní domovní rozvaděč musí být vybaven práškovým hasicím přístrojem o schopnosti 21A například P6Te.

Do garáží je povinný typ pěnový nebo práškový třídy 183B P6Te, a to jeden na prvních 10 stání a pak další na každých 20 parkovacích míst.

 

Sklepní prostory

Doporučený hasicí přístroj s nejvhodnější náplní je práškový a to typ: P6Te nebo P6Th 

 

Hasicí přístroj na chatu, chalupu

Je těžké specifikovat, záleží na okolnostech, střední cesta je práškový přístroj typu: P6Th

 

Hasicí přístroj do auta

Předem bychom chtěli upozornit, že není povinností vozit v autě hasicí přístroj. Pokud chcete chránit svůj majetek, doporučujeme hasicí přístroje typu: PR1e nebo PR2e 

Jsou nejvhodnějším druhem ...... jsou mrazuodolné, viz popisek na HP.

PR1e - je praškový hasicí přístroj s náplní 1kg hasiva dle zkušeností je tento HP většinou využit při likvidací požáru v úplném začátku.

PR2e - je práškový hasicí přístroj s náplní 2kg hasiva, dle zkušeností je tento HP nejideálnější ( když Vám hoří majetek, dostáváte se do stresu a paniky. Tento přístroj Vám přidá o 1 kg hasicího prostředku navíc.....)

Další levnější náhradou jsou hasicí spreje, které mají i své nedostatky, např. nejsou odolné proti mrazu, nemáte záruku, že vám tlak neuteče po nějakém čase, nemluvě o nižší hasební schopnosti. Žádný oprávněný revizní technik Vám ho nezkontroluje, nedoplní.

 

Hasicí přístroj na výpočetní techniku

Jak víte, data jsou v dnešní době velmi cenné. Zde je nejvhodnější použít dva druhy hasicích přístrojů typ: CO2 nebo jiné plyny, protože po hašení nezůstávají žádné zbytky hasiva. Velikost hasicího přístroje záleží na velikosti výpočetní techniky.  

 

 

 Třídy požárů

 

 

Třída požáru A:

Požáry pevných látek organického původu, jejichž hoření je doprovázeno žhnutím, jako např. dřevo, papír, sláma, uhlí, guma, textil, plasty apod.

 

Třída požáru B:


Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného stavu, jako např. benzín, olej, barvy, alkohol, vosk apod.

 

Třída požáru C:

Požáry plynů, jako např. metan, propan, acetylén, vodík.

 

Třída požáru D:

Požáry hořlavých kovů, jako např. hliník, hořčík, draslík, sodík.

 

Třída požáru F:

Požáry jedlých olejů a tuků – rostlinné nebo živočišné tuky ve fritézách a ostatních kuchyňských přístrojích a zařízeních.

 

 

 

 

ZWMyOD