Nouzové osvětlení

Normativní odkazy

05.04.2018

ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení: Červenec 2015 ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 Svítidla...

Specifické požadavky na únikové nouzové osvětlení

05.04.2018

Dalším velmi důležitým aspektem při návrhu nouzového osvětlení je zřetelné označení únikových cest směrem...

Požadavky na zajištění dodávky elektrické energie pro nouzové osvětlení

05.04.2018

Požadavky na zajištění dodávky elektrické energie pro nouzové osvětlení

Při zajištění dodávky elektrické energie pro nouzové osvětlení se postupuje podle platné právní úpravy...

Technické požadavky na provedení nouzového osvětlení

05.04.2018

Technické požadavky na provedení nouzového osvětlení

Technické požadavky na provedení nouzového osvětlení stanoví ČSN EN 1838 [1], ČSN EN 50172 [4], ČSN EN 60598-2-22 [2]...

Druhy nouzových svítidel

05.04.2018

Druhy nouzových svítidel

1. Kombinované svítidlo pro nouzové osvětlení (Kombinované nouzové svítidlo)* Svítidlo se dvěma nebo...

Druhy nouzového osvětlení

05.04.2018

Druhy nouzového osvětlení

A. Nouzové únikové osvětlení Hlavním účelem nouzového únikového osvětlení je umožnit bezpečný odchod...

Terminologie

05.04.2018

Terminologie

Terminologie Z terminologického hlediska je třeba pojem „nouzové osvětlení“ významově chápat jako obecný...

Nouzové osvětlení

05.04.2018

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení   Nouzové osvětlení je jedním z velmi významných druhů požárně bezpečnostních zařízení...

MGY2Mz