Normativní odkazy

05.04.2018

ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení: Červenec 2015

 1. ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 Svítidla – Část 2-22: Zvláštní požadavky – Svítidla pro nouzové osvětlení: Srpen 2015
 2. ČSN ISO 3864-1 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení: Prosinec 2012
 3. ČSN EN 50172+Opr. 1 Systémy nouzového únikového osvětlení: Leden 2006
 4. ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení: Únor 2012
 5. ČSN 33 2000-5-56+Z2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní účely: Prosinec 2013
 6. ČSN 33 2000-4-41 ed. 2+Z1 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem: Duben 2010
 7. ČSN 73 0802+Z2 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty: Červenec 2015
 8. ČSN 73 0804+Z2 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty: Únor 2015
 9. ČSN 73 0833+Z1 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování: Únor 2013
 10. ČSN 33 2410 ed. 2 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení v kinech: Říjen 2009
 11. ČSN 33 2420 ed. 2 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely: Říjen 2009
 12. ČSN 33 2000-7-710+Opr. 1 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory: Srpen 2013
 13. ČSN EN 81–72 ed. 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: Požární výtahy: Leden 2016
 14. ČSN 27 4014+Z1+Opr. 1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů – Evakuační výtahy: Říjen 2011
 15. ČSN 73 0831+Z1 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory: Únor 2013
 16. ČSN 73 0848+Z1 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody: Únor 2013
 17. ČSN EN 62034 ed. 2 Automatické zkušební systémy pro nouzové únikové osvětlení napájené z baterií: Říjen 2012
 18. ČSN EN ISO 7010+A5 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Registrované bezpečnostní značky: Květen 2015
 19. ČSN ISO 3864-4 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek: Prosinec 2012

Autor: plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D., MV ČR, GŘ HZS ČR  |  Recenzent: doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., VŠB TU Ostrava, FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství

Njc5OT