Druhy nouzových svítidel

05.04.2018

Druhy nouzových svítidel

1. Kombinované svítidlo pro nouzové osvětlení (Kombinované nouzové svítidlo)*

Svítidlo se dvěma nebo více světelnými zdroji, z nichž alespoň jeden je napájen ze zdroje pro nouzové osvětlení, a ostatní jsou napájeny z normálního světelného obvodu. Kombinované nouzové svítidlo může být provozováno v trvalém nebo pohotovostním režimu.

2. Nouzové svítidlo v trvalém provozu (Svítidlo pro trvalé nouzové osvětlení)*

Svítidlo, ve kterém jsou světelné zdroje pro nouzové osvětlení zapnuty po celou dobu, po kterou je potřebné normální nebo nouzové osvětlení.

3. Nouzové svítidlo v pohotovostním provozu (Svítidlo pro dočasné nouzové osvětlení)*

Svítidlo, ve kterém jsou světlené zdroje pro nouzové osvětlení v činnosti pouze tehdy, když je napájení normálního osvětlení přerušeno.

*) Rozdílná terminologie uvedená v ČSN EN 60598-2-22 a ČSN EN 50172.

Nouzová svítidla v pohotovostním provozu a kombinovaná nouzová svítidla v pohotovostním provozu musí být v činnosti při výpadku koncového obvodu normálního osvětlení. V každém případě musí být zajištěno, aby místní nouzové únikové osvětlení bylo v provozu při výpadku normálního napájení do příslušného sektoru.

Samostatné svítidlo pro nouzové osvětlení obsahuje všechny součásti, jako je baterie, světelný zdroj, ovládací jednotky, zkušební a monitorovací zařízení.

Autor: plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D., MV ČR, GŘ HZS ČR  |  Recenzent: doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., VŠB TU Ostrava, FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství

OTljNm