KONTAKTY

Bimbohas
tel: 603265403
bimbohas(a)seznam.cz

Podporujeme

Naše malá společnost se rozhodla podporovat spolky:

 

 

 

 

FOR HELP s.r.o. –  FOR HELP – Autismus z.s.

Náš spolek nosí jméno FOR HELP – pro pomoc, a tím se řídíme. Snažíme se pomoct dětem a lidem s autismem. Naše snaha je také zaměřena na osvětu o autismu.  Naše společnost vede projekt Mazlení s koníkem, kde nás navštěvují rodiny s autistickými dětmi, každý pátek a sobotu ve čtyřech stájích.
Naším dalším cílem je vybudovat komunitní centrum – farmu v Ostravě pro autistické rodiny, kde bychom nabízeli prostory pro Mazlení s koníkem, terapie, přednášky a volné aktivity zaměřené na vývoj (rozvoj) autistů.

Autismus

Autismus je opravdu velmi široký pojem. Je samozřejmé, že nejde napsat pár vět o autismu, ale lze napsat, jak vnímám autismus já osobně.
Autisté jsou lidé, kteří mají jiné vnímání okolí, ale stále žijí s námi a v naší společnosti. Dá se říct, že vnímají svět nelineárně a proto je nedokážeme pochopit. Pak je na nás, jak se k nim zachováme, a když už je nechápeme, alespoň neodsuzujme. Jejich nadání je v tom, že vidí věci, které my sami nejsme schopni pochopit nebo si jich povšimnout. Autisté mají rádi věci na svých místech a v synchronizaci. Je spousta mýtů o autismu, jako třeba, že neumějí projevit cit. Samozřejmě, že to umějí! Umí se objímat moc krásně, a pokud jim objímání není vlastní, tak to vyjádří jiným způsobem, který jim prostě vyhovuje.

V naději žijí jejich rodiče, že se jejich děti uzdraví a začlení do naší společnosti, ale to také nezáleží jen na nich, ale na naší společnosti, jak je přijmeme a jak se k nim zachováme. Boj rodičů s úřady a s okolím je únavný a vyčerpávající, také je únavné neustále vysvětlovat svému okolí, proč se jejich dítě takhle chová. Rodiče autistických dětí nemají prostor pro informovanost o autismu. Scházejí centra a kolektivní spolupráce odborníků.

Zařazení autistických dětí do školství je další boj, který není pro rodiče přizpůsobený. Školství má spolupracovat a napomáhat rodičům, ale ze zkušeností tomu tak není. Samozřejmě, že jsou i výjimky. A těm, kteří jsou takto výjimeční, děkuji!

www.forhelp.cz

 

Děkovný dopis:

 

 Vážený pane Vystavěle, 

dovolte, abychom Vám a firmě BIMBOHAS - veškeré služby požární ochrany - velmi poděkovali za finanční pomoc, kterou jste poskytli na podporu dětí s poruchou autistického spektra.
Z prostředků které získáme, pomáháme dětem s PAS a rodinám, které o děti pečují a to jak přímou finanční pomocí, tak formou projektů, které připravujeme. 
Stěžejní a celoroční projekt "Mazlení s koníkem", na který jste rovněž přispěli, se stal velmi oblíbeným. Mazlení s koníkem není jen jízda na koni, ale také čistění kopýtek, úklid ve stáji a další drobné činnosti, které děti s PAS zvládají. Tyto "práce" pomáhají dětem rozvíjet motoriku, komunikační schopnosti. Akce, které pořádáme zmírňují v nemalé míře i sociální izolaci rodin, které o dítě s PAS pečují.
Vážíme si vaší pomoci a ještě jednou velice děkujeme.

Miroslava Biegunová
předsedkyně FOR HELP - AUTISMUS, z.s.

 

YzI3N