Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy


(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy, tzn.
vrátit prodávajícímu všechno zboží či některé výrobky ve lhůtě 14 dní od nákupu, tato možnost se
vztahuje pouze na nakupující - fyzické osoby, pro právnické osoby tato možnost není)
Oznámení o odstoupení od smlouvy
• Adresát: Bc. Drahoslava Dobrkovská, Kobylnice 47, 29446 Semčice, IČO: 88727548

 

Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

__________________________________________________________
• Datum objednání zboží: (*)

__________________________________________________________
• Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: (*)


___________________________________________________________________________

___________________________________________________________
• Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: (*)


___________________________________________________________________________
• Číslo prodejního dokladu:

___________________________________________________________
• Číslo objednávky:


• Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:
________________________ / _______ Název banky: ______________________________


__________________________________________________________________
• Důvod odstoupení od smlouvy:


___________________________________________________________________________
Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):


_______________________________________
Datum:


Poznámka: položky označené (*) jsou povinné

 

N2ZiNT